Kasyno 18 lutego 2021

Drastyczny spadek przychodów Boyd Gaming Corporation

Porównując do roku poprzedniego Boyd Gaming Corporation odnotował spadek przychodów o 34,5% w 2020 roku.

Dobre wyniki w czwartym kwartale

Niestety dobre wyniki finansowe w czwartym kwartale 2020 roku nie wystarczyły, by nadrobić zaległości z wcześniejszych miesięcy. Tym samym strata operatora wyniosła 134,7 mln dolarów.

Gry nadal stanowiły zdecydowaną większość przychodów Boyda, ale także w tym segmencie odnotowano straty o 28,5% do 1,78 mln USD. Z kolei na barze zarobiono 178,8 mln USD, co oznacza spadek o 60,0%, podczas gdy przychody z pokoi spadły o 55,8% do 105,0 mln USD. Pozostałe przychody spadły o 24,4% do 119,3 mln USD.

Przychody i koszty

Prawie trzy czwarte przychodów pochodziło z kasyn w regionach Środkowego Zachodu i Południa, które przyniosły 1,52 mld USD, co oznacza spadek o 30,5%. Lokalne kasyna w Las Vegas odnotowały spadek przychodów o 36,2% do 94,5 mln USD. Najbardziej ucierpiały kasyna Boyda w centrum Las Vegas, gdzie przychody spadły o 63,3%.

Całkowite koszty operacyjne operatora wyniosły 2,16 mld USD, co oznacza spadek o 24,2%, a koszty sprzedaży związane z grami wyniosły 734,3 mln USD i spadły o 34,2%.

Kolejnym największym wydatkiem były koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne, które wyniosły 350,4 mln USD, co oznacza spadek o 23,9%, podczas gdy koszty amortyzacji wzrosły o 1,8% do 281,0 mln USD. Koszty sprzedaży żywności i napojów, pokoi i innych dochodów łącznie osiągnęły 302,8 mln USD. Poza tym Boyd zapłacił dodatkowe 174,7 mln USD z tytułu utraty wartości niematerialnych, po tym, jak nie ponosił takich kosztów w 2019 roku.

Koszty te doprowadziły do ​​zysku operacyjnego w wysokości 14,3 USD, co oznacza spadek o 97,0% w porównaniu z 2019 rokiem.

Pandemia koronawirusa, a wysokie marże

Prezes Boyd i dyrektor generalny Keith Smith powiedział, że operator był niezwykle skuteczny w przekształcaniu przychodów w zysk operacyjny w czwartym kwartale: – Dzięki wysiłkom całego zespołu Boyd Gaming nadal osiągamy najwyższe marże w swojej historii. Warto dodać, że dzieje się to w trakcie kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Tym bardziej jestem dumny z naszej załogi. 

Podsumowując po uwzględnieniu innych kosztów w łącznej wysokości 17,5 mln USD, Boyd osiągnął zysk przed opodatkowaniem w wysokości 93,8 mln USD. Ostateczna strata operatora po 10,5 mln USD podatków wyniosła 83,3 mln USD za kwartał.

Chociaż Boyd nie ujawnił wysokości przychodów, jakie osiągnął z operacji online, Smith powiedział, że ten obszar jest bardzo obiecujący, a operator spodziewa się dalszego wzrostu w przyszłości: – Wciąż obserwujemy zachęcające wyniki gier online. Dzięki naszej współpracy z FanDuel korzystamy z silnego wzrostu mobilnych zakładów sportowych i oczekujemy dalszego progresu na tym polu. Pespektywy w tym segmencie naprawdę są świetne, co bardzo nas ekscytuje.