Automaty 4 maja 2015

Jest uzasadnienie wyroku TK

autor: Interplay
Na stronach internetowych trybunału Konstytucyjnego pojawiło się uzasadnienie wyroku z dnia 11.03.2015 roku.

Przypomnijmy, że chodzi o pytanie prawne, czy art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych są zgodne z Konstytucją RP.
Wyrok już znacie (TK orzekł, że Ustawa hazardowa jest zgodna z Konstytucją), taraz przyszedł czas na uzasadnienie.
Pod tym linkiem znajdziecie bite 58 stron uzasadnienia wyroku TK: http://otk.trybunal.gov.pl/OTK/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=P%204/14

Wystarczy zwrócić uwagę na stronę 13 i akapit:
"6.1. Minister Finansów w piśmie z 31 grudnia 2014 r., działając na mocy upoważnienia udzielonego przez panią premier, poinformował, że w przypadku orzeczenia o niekonstytucyjności art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych, skutki wiążące się z nakładami finansowymi, będącymi konsekwencją takie orzeczenia, mogą przewyższać 6 mld zł. Z informacji, będących w posiadaniu Ministerstwa Finansów, wynika, że roszczenia cywilnoprawne podmiotów działających na rynku gier hazardowych oscylują na poziomie 6 mld zł…."
by zrozumieć pod jakim naciskiem był Trybunał ogłaszając wyrok. 6mld, a może więcej nie w kij dmuchał.
Ciekawe jest też zdanie odrębne sędziego Biernata – str. 46
Miłej lektury!

Dodaj komentarz