Automaty 3 sierpnia 2014

Nowi członkowie Izby

autor: Interplay

Toro

Poznańskie przedsiębiorstwo PHU Toro powstało 28.08.2002 r.

Firma wpisana w Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000129745 dnia 10.09.2002 r. w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda.

Właścicielami jest 6 osób krajowych.

Prezesem Zarządu jest Piotr Nowicki zaś wiceprezesem Anna Mańkowska.

Radę Nadzorczą tworzą trzy osoby, a jej przewodniczącym jest Andrzej Mańkowski.

We wpisie ujawniono 45 rodzajów działalności przy czym główną działalnością jest obecnie działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.71).

Firma posiada obecnie zezwolenia Izb Skarbowych na województwa: zachodniopomorskie oraz dolnośląskie, a ponadto oczekuje na wydanie zezwolenia na woj. wielkopolskie i lubuskie.

W przygotowaniu wniosek na woj. pomorskie.

W oczekiwaniu dwie decyzje Izb Skarbowych ze Szczecina i Wrocławia.

W rejestr członkowski Izby wpisana w pierwszą kategorię składek z 10 głosami na Walnym Zebraniu.