Loterie 23 marca 2022

Oświadczenie World Lottery Association ws. zawieszenia rosyjskich i białoruskich podmiotów

W odpowiedzi na pismo wystosowane przez Totalizator Sportowy oraz czterech operatorów loteryjnych z naszego regionu (MSL – Ukraina,  Olifeja – Litwa, Latvijas Loto – Łotwa, Eesti Loto – Estonia), World Lottery Association (WLA) przedstawiła swoje stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie.

Podstawowe zasady, na których opiera się WLA: integralność terytorialna, porządek publiczny i moralność, zostały zakwestionowane przez bezprecedensową inwazję na Ukrainę prowadzoną przez Rosję przy wsparciu Białorusi.

W obliczu bezprecedensowych agresywnych działań Rosji i Białorusi przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom, Komitet Wykonawczy WLA na posiedzeniu w dniu 11 marca 2022 r. podjął stosowne działania wobec rosyjskich i białoruskich podmiotów zrzeszonych w strukturach WLA.

22 marca br. WLA poinformowała JSC Technology Company “Center” (Rosja) oraz CJSC Sport Pari (Białoruś) o zawieszeniu ich członkostwa w strukturach WLA. Ponadto na walnym zgromadzeniu WLA zostanie omówiona kwestia całkowitego wykluczenia podmiotów ze struktur WLA.

W związku z podjętą decyzją JSC Technology Company “Center” i CJSC Sport Pari utraciły wszystkie prawa i przywileje związane z członkostwem w WLA. Organizacje nie figurują na liście członków, nie mają prawa do reprezentacji ani prawa głosu, nie mają również dostępu do akcji i wydarzeń organizowanych przez WLA, w tym do internetowej sekcji WLA przeznaczonej wyłącznie dla członków. Oba podmioty zostały poinformowane o decyzji i jej skutkach.

Pełny komunikat WLA w języku angielskim można przeczytać tutaj.

Źródło: Totalizator Sportowy

Dodaj komentarz