Ogolna 6 grudnia 2019

Partnerzy osiągnęli porozumienie. Powstanie Polskie Stowarzyszenie Afiliatów

autor: Maciej Akimow

Polska branża afiliacyjna przez bardzo długi czas nie posiadała żadnej reprezentacji. Od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy hazardowej i drastycznemu zmniejszenia się udziału szarej strefy w całości rynku, wiele rzeczy rozwijało się poza kontrolą. Dlatego też duża grupa partnerów postanowiła wyjść z inicjatywą i zawiązać stowarzyszenie, które będzie broniło prawidłowych praktyk reklamowych i interesów całej branży.

Afiliacja w Polsce to temat owiany wielką tajemnicą. Mimo, że rynek zakładów bukmacherskich w Polsce stale się powiększa, to spada ogólna liczba partnerów. Rynek afiliacyjny dzielony jest na coraz większe kawałki przez coraz mniejszą liczbę partnerów, która nie przynosi pozytywnych efektów ani dla pozostałych partnerów (również tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z branżą) jak i operatorów. Zadaniem powstającego stowarzyszenia będzie wyeliminowanie zjawisk skrajnie niekorzystnych dla rozwoju całej branży, a także wypracowanie równych relacji na linii afiliat – operator. Istotną rolą stowarzyszenia będzie także dopilnowanie, by wszyscy afilianci na rynku działali w zgodzie z przyjętymi normami oraz promowali ideę odpowiedzialnego hazardu.

Głównymi postulatami stowarzyszenia będą:

  • Wypracowanie z operatorami jednakowych warunków promocji powitalnych dla wszystkich partnerów
  • Wypracowanie zasad dotyczących atrybucji konwersji
  • Promowanie idei odpowiedzialnego hazardu
  • Wspólne przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom ze strony operatorów

Do stowarzyszenia zaproszeni są wszyscy partnerzy. Warunkiem dołączenia będzie akceptacja głównych postulatów i założeń stowarzyszenia.

Idea powstania stowarzyszenia została pozytywnie przyjęta przez większość partnerów. Szczególnie istotnym elementem jest waga głosu każdego z przedstawicieli. Na wspólnych zebraniach stowarzyszenia wysłuchany zostanie każdy partner, a ewentualne postulaty poddane pod głosowanie.

Z optymizmem wypowiedzieli się na ten temat również przedstawiciele firm bukmacherskich, co tylko potwierdza tezę, że na formalnym zawiązaniu stowarzyszenia skorzystają wszystkie strony. Wypracowanie korzystnych rozwiązań powinno odbywać się na drodze dialogu, do którego Stowarzyszenie Afiliatów będzie dążyć. Reprezentacja Stowarzyszenia zostanie wyłoniona w drodze demokratycznego głosowania.