Automaty 13 lipca 2014

Posiedzenie Zarządu. Spotkanie członków 4 września 2008 r.

autor: Interplay
Sala restauracji Magat przy Teatrze Żydowskim w Warszawie okazała się za mała na spotkanie Zarządu Izby z jej członkami, którzy licznie przybyli na powakacyjne spotkanie 4 września 2008 r.

Głównym tego powodem była z pewnością sprawa nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Rząd przedstawił trzeci już jej projekt.

Z uporem godnym lepszej sprawy wiceminister Jacek Kapica forsuje 10 proc. dopłaty do gier na automatach i w kasynach oraz objęcie branży tak jej koncesjonowaniem jak i kontrolą.

Prezes Izby Stanisław Matuszewski przedstawił uzgodnione stanowisko trzech organizacji, to jest Izby Gospodarczej, Związku Pracodawców i Stowarzyszenia Menadżerów, które przedłożone
zostało w Ministerstwie Finansów.

Wspólne stanowisko trzech organizacji to z całą pewnością zapowiedź dalszej współpracy w walce z absurdalnymi zapisami ustawy.

Prezes zaprezentował również odpowiedź Ministra Finansów dla naszej redakcji w sprawie zapisu euro w ustawie.