Ogolna 20 września 2021

Prof. Raczkowski: „Tylko zmiana systemu podatkowego zmniejszy szarą strefę na rynku bukmacherskim”

autor: Maciej Akimow
Wprowadzenie tzw. podatku od GGR radykalnie zmniejszy szarą strefę na rynku bukmacherskim i przyniesie dodatkowe dochody do budżetu – wynika z opracowania prof. Konrada Raczkowskiego, byłego wiceministra finansów, który nadzorował w resorcie rynek hazardowy. Raport został przekazany Ministerstwu Finansów przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze w ramach konsultacji dotyczących Polskiego Ładu. Szacuje się, że nielegalni bukmacherzy mogą stanowić w Polsce nawet ponad 55 proc. rynku. - To ponad dwukrotnie więcej niż europejska średnia – zauważa profesor Raczkowski. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które Interplay publikuje jako pierwsze medium w Polsce.

30 sierpnia Polskie Towarzystwo Gospodarcze przekazało do Ministerstwa Finansów swoje uwagi do założeń Polskiego Ładu. Opinia została przesłana w ramach konsultacji zapoczątkowanych 3 sierpnia podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

Wśród uwag przekazanych przez PTG, znalazła się m.in. propozycja „zmiany opodatkowania z działalności gospodarczej w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych”. Według Towarzystwa powołującego się na wyliczenia Polskiej Izby Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej (PIGBRiB) przemodelowanie systemu pozwoli pozyskać dodatkowe 250 mln zł już w pierwszym roku po wprowadzeniu nowych przepisów. W kolejnych latach wpływy będą rosnąć.

Wyliczenia PTG poparto raportem przygotowanym przez prof. Konrada Raczkowskiego „Opinia w sprawie możliwości zwiększenia dochodów budżetu państwa z działalności gospodarczej w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych”. Były wiceminister przeanalizował aktualnie funkcjonujący system opodatkowania branży hazardowej i zaproponował rozwiązania mające na celu zwiększenie dochodów państwa z tego tytułu.

Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu mają być zmiany w zakresie podatku od gier i zmniejszenie udziału szarej strefy. Prof. Raczkowski przytoczył oficjalne dane Ministerstwa Finansów, z których jednoznacznie wynika, że efektem dobrych działań legislacyjnych w poprzednich latach był skokowy wzrost legalnego rynku bukmacherskiego oraz wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków odprowadzanych przez legalnie działające podmioty. W samym 2017 r. legalny rynek bukmacherski wzrósł bowiem o niemal 100 proc.. Obecnie jednak ta tendencja została wyhamowana, co wymaga rozpoczęcia poszukiwań kolejnych, nowych i skutecznych rozwiązań.

„W celu realnego zmniejszenia szarej strefy w branży zakładów bukmacherskich w Polsce, uwzględniającego ochronę gracza i brak generowania nowego popytu, a jedynie migrację popytu nielegalnego do sfery oficjalnej, zasadne jest przyjęcie za podstawę opodatkowania zakładów wzajemnych marży brutto operatora – tzw. GGR (Gross Gambling Revenue) na poziomie zbliżonym do stawek w innych krajach Europejskich, zamiast aktualnie obowiązującego 12% podatku obrotowego” – mówi prof. Raczkowski.GGR to wpływy firm bukmacherskich po uwzględnieniu wypłaconych wygranych.

Profesor zwraca także uwagę, że to proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane w innych państwach – W większości państw Unii Europejskiej obowiązuje w grach hazardowych podatek od GGR, tzn. podatek wyliczony na podstawie łącznej sumy środków wniesionych przez gracza, obniżonej o wypłatę wygranych. W ostatnich 20 latach znakomita większość krajów zmieniła opodatkowanie od gier z podatków obrotowych na podatki od GGR.

Autor opinii przedstawia także skutki obecnego wadliwego i przestarzałego systemu podatkowego – „Systemowy katalog danin podatkowych i składek w branży hazardowej w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej, co powoduje nominalny wzrost poziomu szarej strefy tylko w segmencie online do 12,2 mld za rok 2020”  – czytamy w opinii prof. Raczkowskiego.

Aktualnie funkcjonujący w Polsce system opodatkowania branży hazardowej przyczynia się także do słabej kondycji finansowej większości legalnych podmiotów działających na rynku. „Jedynie 2 z 20-tu spółek posiadających zezwolenia na działalność bukmacherską w Polsce osiągają jakiekolwiek zyski, zaś reszta walczy o przetrwanie na polskim rynku, gdzie dominuje szara strefa” – zwraca uwagę były wiceminister.

Profesor Raczkowski wskazuje także na dane, które świadczą, że polski rynek nielegalnego hazardu jest dużo większy niż w innych państwach w Europie. „26,5% rynku gier hazardowych online w Europie odbywa się w szarej lub czarnej strefie, natomiast w Polsce według szacunków szara strefa może stawić nawet 56,1% wartości obrotów” – czytamy w opinii.

Oprócz zmian w systemie podatkowym polegającym na zmianie podstawy opodatkowania podatkiem od gier od zakładów wzajemnych, prof. Raczkowski w swojej opinii przedstawia także postulat poszerzenia oferty bukmacherów w punktach stacjonarnych o prowadzenie zakładów z ograniczonym stawkami na wyniki zdarzeń wirtualnych na terminach bukmacherskich. Według PTG powołującego się na wyliczenia PIGBRiB przyjęcie proponowanych rozwiązań doprowadziłoby do zwiększenia wpływów do budżetu o ponad 1 mld 163 mln zł w ciągu 4 lat. Dzięki rozwiązaniu proponowanemu przez Towarzystwo ma dojść do poszerzenia bazy podatkowej, „wyjścia” pokera z szarej strefy i ograniczenie funkcjonowania tzw. „melin”. Obecnie szacuje się, że w Polsce działa ok. 40 tys. nielegalnych maszyn typu jednoręki bandyta.

Konrad Raczkowski jest cenionym ekonomistą, menadżerem i profesorem nauk ekonomicznych. Doświadczenie zdobywał zarówno w kraju jak i za granicą. W latach 2015-2016 r. był wiceministrem finansów – pełnił nadzór nad departamentami podatkowymi oraz wykonywał zadania Ministra Finansów wynikające z ustawy o grach hazardowych. Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Był związany m.in. z Szkoła Główną Handlową oraz Akademią Obrony Narodowej. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Ekonomii w Społecznej Akademii Nauk. Współpracował m.in. z Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie Członek Royal Economic Society oraz British Academy of Managment. Zdobył liczne nagrody branżowe oraz otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. w 2016 był laureatem nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów”, a w 2019 r. otrzymał złotą odznakę Ministra Finansów „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”. Autor ponad 100 publikacji naukowych.