Loterie 5 grudnia 2022

Raport: Loterie charytatywne nie konkurują z loteriami państwowymi

Według raportu opracowanego przez Regulus Partners and Commissioned by the Association of Charity Lotteries in Europe (ACLEU), loterie charytatywne uzupełniają loterie państwowe, więc w tym przypadku nie ma mowy o żadnej konkurencji. 

Loterie państwowe, a loterie charytatywne

Przygotowany przez ACLEU raport obejmuje analizę statystyczną wyników loterii na rynkach w całej Europie i zawiera podsumowanie, w którym stwierdza się, że loterie charytatywne nie mają istotnego i negatywnego wpływu na loterie państwowe.

W takich słowach wyniki raportu komentuje Paul Leyland z Regulus Partners: – Z naszych badań jasno wynika, że loterie charytatywne pomagają zwiększyć ogólne przychody ze zbiórek charytatywnych opartych na zasadach loteryjnych. Regulus przeanalizował wyniki sprzedaży kuponów losowych i natychmiastowych 12 europejskich państwowych monopoli loteryjnych, pogrupowanych na trzy kategorie: te, które współistnieją z materialnym sektorem loterii charytatywnych, działające z ograniczonym sektorem loterii charytatywnych oraz bez krajowych loterii charytatywnych.

– Nasza analiza potwierdziła, że nie ma istotnego związku przyczynowego miedzy obecnością loterii charytatywnych, a wynikami loterii państwowych – oznajmił Leyland.

Rozwój całego segmentu

Badania wykazały, ze loterie charytatywne konsekwentnie rozwijają cały segment loterii. O raporcie wypowiedziała się również prezes ACLEU, Eva Struving: – Cieszymy się, że raport potwierdza nasze wieloletnie i mocne przekonanie, że loterie charytatywne są uzupełnieniem loterii państwowych i nie stanowią zagrożenia dla ich dochodów. Mamy nadzieję, że badania pomogą politykom, decydentom i organizacjom charytatywnym w pełni docenić wartość dodaną, jaką wnoszą loterie charytatywne oraz zrozumieć niektóre dynamiki stojące przed szerszym sektorem loterii.

– Liczymy również na to, że raport zainteresuje naszych kolegów z sektora loterii państwowych i da nam wszystkim do myślenia, w jaki sposób możemy wspólnie pracować nad dalszym rozwojem zbiórek charytatywnych opartych na loteriach z korzyścią dla organizacji charytatywnych, społeczności i krajów – zakończyła Eva Struving.

tagi:ACLEU