Ogolna 3 października 2022

Spadek przychodów FL Entertainment w pierwszym półroczu 2022 roku

Niedawno utworzona firma medialna oraz bukmacherska FL Entertainment, spółka macierzysta Betclic Everest, odnotowała spadek przychodów z hazardu online w wysokości 3%. Ogólny przychód Grupy zanotował jednak wzrost o 18,6%. 

Fuzja

FL Entertainment to nowa nazwa połączonej działalności utworzonej w wyniku fuzji ze specjalną spółką Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe. Umowa o połączeniu obejmowała wszystkie spółki zależne Betclic Everest, w tym Bet-at-home, a także dotyczyła firmy zajmującej się produkcją telewizyjną Banijay, która najpierw połączyła się z Betclic, by później stworzyć FL Entertainment.

Od początku lipca działająca jako jedna firma FL Entertainment postawiła sobie za cel rozwój w wielu sektorach, w tym produkcji i dystrybucji treści, które były głównym motorem wzrostu w pierwszym półroczu.

Ocena rezultatów

W takich słowach o starcie FL Entertainment wypowiedział się dyrektor naczelny, Francois Riahi: – Notowanie FL Entertainment w lipcu 2022 roku jest początkiem nowego rozdziału w naszej działalności. Cieszymy się, że możemy rozpocząć życie jako firma notowana na giełdzie o tak silnym rozmachu.

– Mamy wiodące pozycje w atrakcyjnych i rozwijających się segmentach przemysłu rozrywkowego i jesteśmy dobrze przygotowani, aby wykorzystać nowe możliwości i kontynuować nasze osiągnięcia w zapewnieniu rentownego wzrostu – zakończył Riahi.

Wyniki FL Entertainment

Przychody FL Entertainment za sześć miesięcy do 30 czerwca, przy czym połowa przed zakończeniem fuzji, wyniosły 1,8 mld euro w porównaniu z 1,51 mld euro w analogicznym okresie w 2021 roku. Z tej sumy 1,40 mld euro przypisano produkcji i dystrybucji treści, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ponieważ FL Entertainment poinformowało, że ten obszar działalności doświadczył silnego ożywienia po Covid-19. Przychody z produkcji treści były o 25,7% wyższe i wyniosły 1,17 mld euro, a przychody z dystrybucji również wzrosły o 44,4% do 159,6 mln euro.

Z kolei przychody z operacji hazardowych online spadły o 3% rok do roku do 396,6 mln euro. Zdecydowana większość przypada z zakładów sportowych, gdzie odnotowano spadek o 3,5% do 322,3 mln euro. Przychody z kasyn spadły o 7% i wyniosły 46,5 mln euro. Lepiej wypadają wyniki z pokera, gdzie odnotowano wzrost o 7,1% do 23,2 mln euro. Pozostałe przychody wzrosły o 44,9% do 4,6 mln euro.

EBITDA FL Entertainment wyniosła 300,7 mln euro, co oznacza wzrost o 16% rok do roku. Firma odnotowała także 76,6 mln euro dalszych kosztów związanych z długoterminowym planem motywacyjnym oraz 59 mln euro amortyzacji, podczas gdy koszty finansowe wzrosły o 107,8% do 159,2 mln euro.

Ten poziom wydatków oznacza, że zysk przed opodatkowaniem był o 71,1% niższy i wyniósł 9,7 mln euro, podczas gdy po uwzględnieniu 27,8 mln euro w kosztach podatkowych oznacza stratę netto w wysokości 18,2 mln euro w porównaniu do 24,2 mln euro straty w poprzednim roku.