Kasyno 30 czerwca 2022

Totalizator Sportowy ogłasza przetarg na dostawę platformy kasynowej

27 czerwca 2022 r. Totalizator Sportowy ogłosił przetarg, w ramach którego wyłoniony zostanie  dostawca platformy do obsługi e-kasyna. Zainteresowane firmy mogą składać swoje zgłoszenia do 2 sierpnia 2022 r., kiedy to zakończy się pierwszy etap postępowania. Które firmy zdecydują się na udział w przetargu?

Procedura na wyłonienie dostawcy

Cała procedura ma na celu wyłonienie wykonawcy, który na podstawie ustalonych w ramach postępowania warunków zrealizuje przedmiot zamówienia, jakim jest dostawa i utrzymanie platformy do obsługi e-kasyna. Umowa z wybraną firmą obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do 27 listopada 2028 r., jednak operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia jej o okres nie przekraczający 24 miesięcy. Jednocześnie Totalizator Sportowy oczekuje, że wdrożenie rozwiązania nastąpi nie później niż w dniu 27 listopada 2023 r.

Operator wymaga od wykonawców między innymi przedstawienia wykazu zrealizowanych projektów, wykazu integracji platformy z co najmniej czterema wiodącymi producentami gier czy przedstawienia listy gier zintegrowanych z platformą wykonawcy. Dodatkowo Totalizator Sportowy oczekuje od firm biorących udział w postępowaniu wniesienia wadium w wysokości miliona złotych, które może mieć formę gotówkową lub bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej. Przewodniczącym komisji zakupowej został Casino Manager w Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Piotr Mulik.

Weryfikacja zgłoszeń

Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń Totalizator Sportowy przystąpi do ich weryfikacji pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Następnie rozpoczną się negocjacje z wybranymi wykonawcami, a firmy, z którymi Totalizator dojdzie do porozumienia odnośnie istotnych dla niego elementów zamówienia, zostaną zaproszone do złożenia oferty. Operator zastrzegł sobie również prawo do negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty oraz ponownego zaproszenia do złożenia ofert końcowych.

Totalizator Sportowy wyłoni zwycięzcę przetargu na podstawie kryterium ceny, na które składają się: najniższa wartość wynagrodzenia zaoferowana w postępowaniu oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy, którego oferta jest oceniana.

Kto jest w grze o e-kasyno?

Przypomnijmy, że od momentu powstania jedynego legalnego kasyna online w grudniu 2018 roku dostawcą platformy jest globalna firma Playtech. Tym razem największe szanse na wygranie przetargu powinien mieć również duży i korporacyjny dostawca kasynowy. Według informacji pozyskanych przez Interplay w przetargu mogą wziąć udział cztery firmy: Playtech, IGT, Scientific Games oraz Amelco.