Ogolna 22 czerwca 2020

Cztery podmioty ubiegają się o licencję w Polsce

autor: Maciej Akimow
Na wniosek Interplay o dostępie do informacji publicznej, Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Obecnie o licencję na zakłady online w Polsce ubiegają się cztery podmioty. 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 czerwca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej złożony w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Ministerstwo Finansów poinformowało, że obecnie prowadzone są cztery postępowania w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet, złożonych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Wszystkie licencje na polskie spółki

Minister Finansów nie prowadzi natomiast żadnego postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet, na wniosek podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Czy nowe podmioty mogą być połączone kapitałowo z firmami offshore?

Większość nowych podmiotów w Polsce wybiera drogę starania się o licencje jako polskie spółki. Nie oznacza to jednak tego, że pod tymi firmami nie działają osoby lub podmioty połączone kapitałowo z firmami offshore.

Obecnym zadaniem Ministerstwa Finansów będzie zweryfikowanie poprawności wszystkich wniosków, ale także źródła pochodzenia danego kapitału spółki. Do redakcji Interplay dochodzą informacje o tym, że firmy zachodnie cały czas usilnie próbują wejść na polski rynek i zagrozić pozycji legalnie funkcjonujących firm poprzez wykorzystanie zakumulowanego kapitału z działalności w szarej strefie oraz wartościowego know how-u pozyskanego przez lata.

Interplay zadał kolejne pytania do Ministerstwa Finansów dotyczące konkretnego podmiotu ubiegającego się o licencję w Polsce, ale cały czas czekamy na odpowiedź ze strony Ministerstwa.