Ogolna 6 grudnia 2022

Holenderski rząd otrzymał raport w sprawie działalności krajowego regulatora

Holenderski rząd zlecił przygotowanie raportu na temat regulatora De Kansspelautoriteit (KSA). Z badań wynika, iż organizacja może podjąć szereg działań w kierunku nadzoru i egzekwowania przepisów.

Raport na zlecenie rządu

Holenderski rząd zlecił firmie Kwink Groep stworzenie raportu, który miał obejmować działalność KSA od 2017 roku do 2021 roku, czyli w okresie przygotowań i ewentualnego uruchomienia holenderskiego rynku gier hazardowych online. W raporcie zauważono, że regulator poświęcił większość swoich zasobów egzekwowania prawa na wyeliminowanie nielegalnego hazardu online.

Stwierdzono jednak, że wielu interesariuszy na rynku uważa, iż organ powinien nadal robić więcej, by uniemożliwić operatorom prowadzenie działalności w Holandii bez licencji. W jaki sposób regulator może zwiększyć efektywność swoich działań? Według raportu, jednym ze sposób jest blokowanie stron internetowych, a także dostawców usług płatniczych, aby nie współpracowali z nielegalnymi witrynami.

Regulator jako powód braku odpowiednich działań wskazał na niewystarczające zasoby KSA.

Zalecenie dla regulatora

W przygotowanym raporcie, KSA otrzymało szereg zaleceń związanych z działalnością. Jedno z nich dotyczyło wzmocnienia procedur nadzoru opartych na analizie ryzyka. Wskazano również na poprawę monitorowania przy stosowaniu różnych narzędzi nadzorczych, a także przyjęcie podejścia bardziej opartego na danych. Regulator przyjął zalecenia i zapewnił, że podejmie odpowiednie kroki w tym kierunku.

Cały raport skomentował przewodniczący KSA, Rene Jansen: – Raport daje KSA dobre rekomendacje, w jaki sposób może poprawić swoją skuteczność i wydajność. Teraz wyzwaniem jest sformułowanie, jakie dalsze kroki KSA podejmie w nadchodzącym okresie w kierunku nadzoru i egzekwowania na podstawie danych. 

Dodaj komentarz