Ogolna 29 marca 2021

Raport Ernst & Young. Wielomiliardowy wkład branży hazardowej w brytyjską gospodarkę

Brytyjski przemysł hazardowy wnosi 7,7 miliarda funtów do gospodarki kraju, zgodnie z raportem Ernst & Young zleconym przez Betting and Gaming Council (BGC). Co więcej w raporcie stwierdzono, że sektor gier hazardowych zapewnia 61 000 miejsc pracy w całym kraju, przyczyniając się pośrednio do powstania kolejnych 58 000 miejsc pracy. Jednak już teraz wiadomo, że jego wkład, zarówno pod względem finansowym, jak i kadrowym, na pewno był mniejszy w 2020 roku. Oczywiście ma to związek z pandemią koronawirusa. 

Co obejmuje kwota prawie ośmiu miliardów?

Kwota 7,7 miliarda funtów obejmuje wkład przemysłu do produktu krajowego brutto (PKB) Wielkiej Brytanii w 2019 roku, znanego jako wartość dodana brutto (WDB).

Rozważając tę ​​sumę, 2,6 mld GBP pochodziło bezpośrednio z działalności członków BGC. Kolejne 2,9 miliarda funtów miało charakter pośredni, poprzez popyt stworzony przez członków organizacji. Ostatnie 2,2 mld GBP określono jako indukowane, co oznacza, że ​​pochodziły z wydatków osób zatrudnionych przez firmy należące do Betting and Gaming Council.

Podczas gdy sektor zdalny miał największą całkowitą wartość dodaną brutto, wynoszącą 3,8 mld GBP, stacjonarne zakłady bukmacherskie miały największy bezpośredni wkład w wysokości 1,1 mld GBP.

Dyrektor generalny BGC Michael Dugher powiedział, że znaczenie sektora hazardowego dla gospodarki jest warte odnotowania w czasie, gdy pandemia koronawirusa poważnie wpłynęła na finanse kraju: – W czasach obaw gospodarczych i ogromnej presji na finanse publiczne spowodowanej pandemią Covid-19, ogromny wkład zakładów i gier w Wielkiej Brytanii jest niesamowicie istotny. 

Miejsca pracy

Patrząc bardziej szczegółowo na zatrudnienie, członkowie BGC zatrudniali bezpośrednio w 2019 roku 61 000 pracowników. EY zauważył, że pracownicy w branży hazardowej są zazwyczaj młodsi, niż w innych sektorach. W raporcie dodano również, że zatrudnienie w branży jest najwyższe w północnej Anglii, gdzie znajduje się 27% punktów bukmacherskich, a także obsadzonych jest 43% miejsc na zdalnych stanowiskach.

Raport szacuje, że członkowie BGC stworzyli kolejne 44 000 miejsc pracy w pośrednim łańcuchu dostaw, czyli w pobocznych zawodach, które mają wpływ na branże hazardową. Tutaj można wymienić m.in. programistów, informatyków, czy prawników.

Podatki

Szacuje się, że członkowie BGC zapłacili łącznie 3,2 mld GBP podatków w 2019 roku. Z tej sumy opłaty za zakłady i gry wyniosły 1,6 mld GBP, podczas gdy operatorzy zapłacili 1,5 mld GBP innych darowizn dla państwa. Najwięcej zapłacił sektor online, bo aż 1,8 miliarda funtów.

EY zauważył, że chociaż wartość dodana brutto sektora wyniosła 0,13% gospodarki Wielkiej Brytanii, zapłacił on 0,4% podatków. Dostawcy członków BGC zapłacili dalsze 700 mln funtów cła, podczas gdy podatki od firm wspieranych przez wydatki przemysłu wyniosły 600 mln funtów.

Wspieranie sportu

Raport Ernst & Young stwierdził także, że sektor hazardowy wniósł dodatkowy wkład w gospodarkę poprzez sponsoring klubów i związków sportowych. Mowa tutaj o kwotach sięgających nawet 70 milionów funtów na sam sponsoring sportu. Do tego dochodzą wysokie wpłaty do sektora wyścigów konnych, co łącznie dało około 350 milionów funtów.

Wpływ pandemii na branże hazardową

W raporcie podjęto próbę oszacowania wpływu pandemii koronawirusa na przychody każdego sektora przemysłu. Z uwagi na fakt, że obiekty stacjonarne były zamknięte przez większą część ubiegłego roku, spodziewa się, że przychody z zakładów detalicznych spadną o 45% do 1,6 mld GBP. Przewiduje się również, że przychody kasyn stacjonarnych spadną o 70% do 300 milionów funtów po kilku miesiącach lockdownu. Jeszcze gorsze rokowania są odnośnie do luksusowych londyńskich kasyn, gdyż tutaj spadki mogą wynieść nawet 75% do 39 milionów funtów.

Szacuje się również, że zatrudnienie spadnie z 61 000 do 56 000, ale spadek ten zostanie nieco złagodzony przez rządowy program urlopowy. Najgłębszy regres spodziewany jest w luksusowych kasynach, gdzie ma dojść do dużych redukcji etatów.

Bankruci

BGC oświadczyło, że pandemia już doprowadziła do zamknięcia 374 punktów bukmacherskich i sześciu kasyn oraz utraty 5000 miejsc pracy.

Od hoteli po punkty bukmacherskie branża hazardowa wnosi ogromny wkład w gospodarkę Wielkiej Brytanii. Same kasyna w Londynie przekazują 120 milionów funtów na sektor turystyczny… Wkład branży zakładów i gier hazardowych dla Skarbu Państwa, jego wsparcie dla sportu i miejsc pracy, jest w tych ciężkich czasu nieoceniony – powiedziała przewodnicząca BGC, Brigid Simmonds.

Patrząc w przyszłość, Ernst & Young przewiduje, że rynek hazardowy odżyje w najbliższych latach, ale jeśli chodzi o sieć retail tutaj odbicia może nie być już nigdy. Tym samym najprawdopodobniej ogólny zysk brutto z hazardu w Wielkiej Brytanii w 2023 roku powinien wynieść 11,1 mld GBP, co będzie wzrostem o 1,6 mld odnośnie do 2019 roku, który został poddany powyższej analizie.