Loterie 4 lutego 2020

Raport European Lotteries na temat sektora loterii

autor: 147.pl

The European Lotteries opublikowało podsumowanie loterii w Europie w roku 2018. Z raportu dowiadujemy się, w jaki sposób loterie wpływały na budżety państw, ile opłacono podatku, a także jak loterie wpływają na społeczeństwo.

Czym jest European Lotteries?

The European Lotteries (zwane dalej EL) to organizacja zrzeszająca narodowych operatorów loterii. Organizacja łączy podmioty państwowe i prywatne, zarówno spółki, które osiągają dochody, jak i te działające non-profit.

Członkami EL mogą zostać tylko podmioty, które oferują usługi hazardowe legalnie, zgodnie z jurysdykcjami krajów, w których działają i w których posiadają licencję (jeśli takie są wymagane przez odpowiedni rząd krajowy).
Stowarzyszenie promuje zdrowy i zrównoważony model gier, korzystny dla społeczeństwa i opierający się na wartościach wzajemnej pomocy, ostrożności, solidarności i uczciwości. Organizacja upowszechnia zbiorowe interesy członków, prowadzi regularne badania nad narodowymi loteriami i organizacjami prowadzącymi gry losowe, broni loterii w dyskusjach społecznych, politycznych i ekonomicznych, gdy poruszany jest temat regulacji hazardu. Stowarzyszenie oferuje także platformy wymiany wiadomości między członkami organizacji, a także programy edukacyjne i profesjonalną pomoc. The European Lotteries zobowiązują się do zwalczania nielegalnego hazardu i związanej z nim działalności przestępczej, przy jednoczesnym zminimalizowaniu potencjalnej szkody dla społeczeństwa i słabszych grup społecznych. Istnieją dwie kategorie członków w The European Lotteries: zwyczajni i obserwujący. W przeciwieństwie do wielu komercyjnych operatorów gier hazardowych online, organizacje te oferują wyłącznie gry hazardowe i zakłady w jurysdykcjach, w których są licencjonowane przez odpowiedni rząd krajowy. Większa część ich rocznych dochodów jest przeznaczona na cele dobroczynne lub trafia do budżetu państwa.

W Stowarzyszeniu zarejestrowane są dwie polskie spółki: Totalizator Sportowy i Totolotek.

Raport przedstawiony przez EL został opublikowany po raz trzynasty. Jego tematyka obejmuje przegląd działających operatorów oraz ich wkład w społeczeństwo w 2018 r. Jest to najbardziej szczegółowy raport dotyczący członków EL działających w Unii Europejskiej (28 krajów) oraz poza nią. Podsumowanie obejmuje kluczowe statystyki dotyczące obecnych członków EL działających w Europie w 2018 r., a także statystyki porównawcze dotyczące lat 2014-2018.

Członków EL łączą następujące cechy:

1. Znajdują się w Europie.
2. Posiadają licencje państwowe z kraju, w którym prowadzą działalność lub są bezpośrednio kontrolowani przez państwo.
3. Płacą podatki zależne od ich zarobków i/lub mają wkład finansowy na rzecz państwa (w dziedzinie sportu, edukacji i kultury).
4. Prowadzą gry loteryjne w odpowiedzialny sposób, zgodnie z wymogami określonymi przez licencjodawcę i wyłącznie na obszarze ich jurysdykcji.

Członkowie EL prowadzą różnorodne działania związane z grą, które różnia się w zależności od tła historycznego, lokalnych warunków prawnych lub pozycji na rynku. W raporcie położono nacisk na określone działania związane z grami – kwestie te różnią się w zależności od członka EL – może on posiadać wyłączną licencję na loterie, być spółką publiczną, być własnością prywatną lub być firmą skupiającą się wyłącznie na zakładach sportowych i grach online.
Raport za 2018 r. konsoliduje działania wszystkich sprawozdających członków EL, a zatem obejmuje 53 kraje europejskie i reprezentuje dane 74 stałych i stowarzyszonych członków EL.

Tabela A. Liczba członków EL uczestniczących w gromadzeniu danych w 2018 r.

Dane do tego raportu zostały zebrane wiosną 2018 r., a następnie zagregowane przez niezależną stronę trzecią, Kantar CZ, odpowiedzialną za gromadzenie danych i ich spójność.

Wszystkie kwoty pieniężne przeliczane są na euro przy użyciu średniego kursu wymiany z 2018 r. Raport przedstawia skonsolidowane przychody brutto z gier (GGR) wszystkich raportujących członków EL, w podziale na sześć kategorii:

– Gry losowe (draw based games)
– Instant games
– Gry sportowe Pari-Mutuel – związane np. z zakładami, gdzie typuje się kolejność, w której przybiegną konie (sports games pari-mutuel)
– Zakłady sportowe ze stałym kursem (sports games fixed odds)
– Elektroniczne maszyny do gier poza kasynami; (EGMs outside casinos)
– Wszystkie inne gry.

Co więcej raport zawiera skonsolidowaną sprzedaż w podziale na pierwsze cztery kategorie „Loterii”: Gry losowe, Gry Instant Games, Gry sportowe Pari-Mutuel, Zakłady sportowe ze stałym kursem).

Wpływ loterii na społeczeństwo

Kluczową cechą członków EL jest to, że głównym powodem założenia tych organizacji jest chęć oferowania legalnych i bezpiecznych gier loteryjnych, które chronią graczy przed nielegalnymi operacjami i szkodliwymi grami. Efektem ubocznym ich działalności i regulacji przez odpowiednie licencje są podatki, które zasilają budżet państwa i wspierają finansowo „dobre cele”.

W 2018 r. pieniądze wniesione do budżetu państwa przez 53 członków EL w UE wyniosły 18,0 mld EUR (kwota ze zgłoszonych składek). Środki zostały przekazane na sport i kulturę. Wartość przekazanych środków przez wszystkich członków EL (74 kraje) wyniosła 20,0 mld EUR w 2018 r. To oznacza, że 52% GGR wygenerowany przez członków EL wrócił do społeczeństwa w poszczególnych krajach. Największe państwa członkowskie UE, w których kwoty przekazane społeczeństwu przez członków EL przekroczyły 2,0 mld EUR , były następujące: Francja 3,5 mld €, Hiszpania 3,0 mld €, Niemcy 2,9 mld € i Wielka Brytania 2,7 mld €. Średnia kwota, którą członkowie EL w UE zwrócili społeczeństwu w 2018 r., wynosiła 35 EUR na mieszkańca.

Innym ważnym wkładem członków EL jest wpływ na zatrudnienie w swoich krajach. W 2018 r. 53 członków EL działających w UE zatrudniło bezpośrednio 42 000 pełnoetatowych pracowników, a wśród wszystkich członków EL zatrudniono 47 056 pracowników na pełny wymiar godzin, a także stworzono pośrednio 337 720 pełnoetatowych miejsc pracy w UE i 412 560 miejsc pracy w całej Europie, zazwyczaj w sektorach sprzedających produkty loteryjne.


Odpowiedzialne działania związane z grami są integralną częścią działalności członków EL. W 2018 r. członkowie EL włożyli znaczny wysiłek w środki zapobiegające problemowi hazardu.

Konkretne rodzaje gier z kategorii „Loteria”

Sprzedaż w czterech kategoriach „Loteria” (Gry losowe, Gry Instant Games, Gry sportowe Pari-Mutuel, Zakłady sportowe ze stałym kursem) przez członków EL w UE wyniosła 84,6 mld EUR w 2018 r. i wykazała solidny wzrost o 3,6% w porównaniu z 2017 r.

Wśród wszystkich członków EL ogółem, sprzedaż wyniosła 92,3 mld euro, co oznacza wzrost o 3,9% rok do roku.

W 2018 r. – kluczowy wskaźnik branżowy – całkowity GGR (Gross Gaming Revenues) czterech kategorii „Loteria” przez członków EL działających w UE wynosił 35 mld EUR, co stanowi wzrost o 3,0% w porównaniu z 2017 r.

Łącznie w przypadku wszystkich 73 członków EL, którzy przekazali dane, GGR wyniósł 38,3 mld EUR, co stanowi wzrost o 3,2%.

Regularny wzrost podatku GGR

Liczby GGR przedstawiają już trzeci rok wzrost od 2015 r. Jeśli chodzi o 52 członków EL działających w UE, którzy zgłosili swoje GGR, wydatki GGR na mieszkańca wynoszą od 4 EUR w Rumunii do ponad 100 EUR w Finlandii, Grecji, we Włoszech i Portugalii. Średnia GGR na mieszkańca w UE wyniosła 68 EUR. Wśród wszystkich 73 członków EL wartość GGR wynosiła 45 EUR na mieszkańca. Granicznymi wartościami jest Rosja, z populacją prawie 146,5 miliona osób, i podatkiem GGR w wysokości ok. 2 EUR na mieszkańca, a z drugiej strony Norwegia, gdzie wartość GGR na jednego mieszkańca wynosi 160 EUR.

Największa aktywność członków EL obejmuje gry oparte na losowaniu – wyróżnia się tu takie marki jak Lotto, EuroMillions, Eurojackpot i Joker. Ta kategoria gier, oferowana przez członków EL w 28 krajach UE, przyniosła sprzedaż w wysokości 47,5 mld EUR i podatek GGR 17,8 mld EUR. Odnotowano wzrost odpowiednio o 1,9% i 2,8% w porównaniu do 2017 r.

Wygenerowany GGR na grach losowych stanowił prawie 51% całkowitego GGR. Wszyscy członkowie EL osiągnęli sprzedaż w tej kategorii w wysokości 52,2 mld EUR i zapłacili podatek GGR w wysokości 19,9 mld EUR. Wśród wszystkich członków EL odnotowano wzrost odpowiednio o 2,2% i 3,0% w porównaniu z 2017 r. Podobnie jak w Unii Europejskiej, tak i wśród wszystkich członków EL, wartość GGR wygenerowana na grach losowych wynosiła prawie 52% całkowitego GGR.

Zbadano także wydatki per capita GGR na gry losowe. Wśród europejskich członków EL przedział per capita wynosił od 1 EUR na Cyprze do 112 EUR w Finlandii. Kraje spoza UE wykazały mniejsze wartości per capita niż te w Unii – aż w trzech czwartych krajów wykazano wydatki na mieszkańca w wysokości GGR w wysokości 5 EUR lub mniej, a 40% krajów spoza UE nie osiągnęło nawet 2 EUR. Jednak Islandia, Izrael, Szwajcaria, a zwłaszcza Norwegia wykazują znacznie wyższe wartości zakładów per capita, a mianowicie 50 EUR i więcej na mieszkańca.

Drugą co do wielkości kategorią są gry Instant Games, oferowane przez członków EL w 26 krajach UE i w 14 krajach spoza UE, wykazują stały wzrost sprzedaży przez ostatnie siedem lat. Członkowie EL w UE osiągnęli sprzedaż Instant Games w wysokości 25,9 mld EUR, co stanowi wzrost o 4,4% w porównaniu z 2017 r. i GGR na poziomie 5,6 mld EUR, co stanowi około 16,0% całkowitego GGR. Wszyscy członkowie EL odnotowali sprzedaż z Instant Games w wysokości 27,4 mld EUR, czyli odnotowano wzrost o 4,8% w porównaniu do 2017 r. i GGR w wysokości 6,2 mld EUR.

Gry Instant Games w krajach UE wykazały wydatki GGR na mieszkańca od 0,3 EUR w Rumunii do 20 EUR i więcej w Bułgarii, Włoszech i Portugalii. Podczas gdy w większości krajów spoza UE zwykle ta wartość nie przekraczała 1 euro. Istnieją trzy kraje członkowskie EL, w których wydatki klientów na mieszkańca GGR wyniosły 10 € i więcej: Izrael, Norwegia i Szwajcaria. Ogólnie rzecz biorąc, Włochy pozostają największym rynkiem gier Instant Games z kwotą 2,4 mld EUR w GGR.

Dwie kategorie gier sportowych, Pari-Mutuel i zakłady o stałych kursach, zostały zgłoszone przez najmniej członków EL (27 członków EL z 15 krajów UE, 36 członków łącznie). Te dwie kategorie osiągnęły wartość 1,5 mld EUR od członków EL z UE (4,3% ich całkowitego GGR) i 2,0 mld EUR od wszystkich członków EL (tj. 5,1% ich całkowitej liczby GGR). Najważniejsza kategoria produktów (stanowiąca ponad 81% GGR) to stałe kursy w grach sportowych. Ta kategoria występuje u 27 członków EL w 15 krajach UE i wykazuje łączny GGR w wysokości 1,2 mld EUR w 2018 r. To trzeci rok ciągłego wzrostu – głównie we Włoszech, Rumunii Portugalii i na Węgrzech, – rynki te przyczyniły się w 75 % do ogólnego wzrostu.

Czwarta kategoria to automaty do gry znajdujące się poza kasynami. Były obsługiwane jedynie w 8 państwach członkowskich UE (z GGR wynoszącym 3,6 mld EUR) i łącznie w 12 państwach, co generuje 3,8 mld EUR GGR w 2018 r. Wartość GGR z automatów stanowiła 10% całości GGR członków EL w UE. W porównaniu do 2017 r. pojawił się wzrost o 2,7% napędzany przez rynek grecki.

Gry online w sektorze loterii

Rozwój online jest nadal głównym trendem w branży. 40 członków EL w 22 krajach UE odnotowało GGR w wysokości 2,8 mld EUR dla działań online, co stanowi wzrost o 13,2% w porównaniu do 2017 roku. Spośród wszystkich członków EL, 54 zgłosiło GGR w wysokości 3,4 mld EUR, co oznacza wzrost o 12,4% w porównaniu do 2017 r. Roczny wzrost GGR dla loterii przez Internet wyniósł średnio 18,4% w ciągu ostatnich pięciu lat. GGR dla działań online stanowi 8,9% całkowitego GGR i składa się głównie z gier opartych na losowaniu, stanowiących 58% całości, gier sportowych ze stałymi kursami z 7%, gier Instant Games z 8% i gier Pari-Mutuel z 3% wartości GGR dla loterii online.

51 członków EL w UE (co stanowi 96% wszystkich członków EL w UE) przekazało łącznie na rzecz społeczeństwa 18 miliardów euro. Wśród wszystkich członków EL przekazano 20 mld EUR. Pieniądze przekazane na społeczeństwo w przeliczeniu na mieszkańca w UE wahały się od kwot jednocyfrowych w Rumunii do 230€ w Finlandii. Średnia dla Unii Europejskiej wynosiła 32 EUR. Członkowie EL spoza UE zgromadzili średnio 23 EUR na mieszkańca, z najwyższą wartością w Norwegii – 109 €. 76% pieniędzy przekazanych dla społeczeństwa trafia do budżetów państwowych bez wiedzy o ostatecznej alokacji, 9,2% idzie bezpośrednio na sport, a 14,9% na inne dobre inicjatywy. Pieniądze przekazane dla społeczeństwa stanowią połowę (52,2%) GGR zapłaconego przez członków EL.