Ogolna 30 czerwca 2021

Relacja z posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Ochrony Konsumentów i Przedsiębiorców

autor: Maciej Akimow
Dziś o 11:00 odbyło się sejmowe posiedzenie w ramach Zespołu Parlamentarnego ds. Ochrony Konsumentów i Przedsiębiorców. Tematem spotkania była luka hazardowa i skuteczne metody do walki z szarą strefą. Samo wydarzenie zostało zapowiedziane jako początek regularnych wydarzeń na których przedstawiciele szeroko rozumianej branży będą mogli swobodnie wymieniać myśli i spostrzeżenia na temat polskiej branży bukmacherskiej i problemów z jakimi musi się ona mierzyć. Na posiedzenie zostali zaproszeni: przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, parlamentarzyści oraz przedstawiciele organizacji branżowych i podmiotów działających na rynku. Nie zabrakło również zaproszenia dla medium branżowego Interplay, za co serdecznie dziękujemy.

Raport Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej

Posiedzenie zaczęto od przedstawienia tez raportu “Hazard i Sektor Bukmacherski w Polsce. Propozycje optymalizacji przepisów prawnych wraz z prognozami skutków społeczno-ekonomicznych” przygotowanego na użytek Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej. Pracę i główne wnioski zaprezentował Adam Lamentowicz – prezes PIGBRiB.

Według raportu znowelizowana Ustawa o Grach Hazardowych wywołała szereg pozytywnych skutków tj. system odpowiedzialnej gry i ochrony gracza, katalog niedozwolonych domen czy blokowanie płatności do nielicencjonowanych firm. Wprowadzenie nowych przepisów poskutkowało również wzrostem wartości legalnego rynku bukmacherskiego z poziomu 1,7 mld zł przychodu w 2016 roku do poziomu 6,7 mld w roku 2019.

Raport PIGBRiB wskazuje również na ciągłą i wysoką aktywność szarej strefy. Tezy raportu odnoszą się również do trzech innych publikacji tj. raportu Najwyższej Izby Kontroli z 6 września 2019 roku, raportu EY “Szara strefa na rynku hazardowym online w Polsce”, a także publikacji Global Compact.

Publikacja zakłada również cele, które według autorów branża powinna realizować. Są to:

  • Przejście graczy z szarej i czarnej strefy do legalnych bukmacherów bez zwiększania popytu;
  • Zwiększenie świadomości i ochrony graczy przed niekorzystnymi skutkami hazardu;
  • Zwiększenie konkurencyjności legalnych bukmacherów w stosunku do szarej strefy;
  • Zwiększenie dochodów Budżetu Państwa z tytułu podatku od gier;
  • Stworzenie stabilnego środowiska biznesowego dla podmiotów z branży bukmacherskiej online, w celu umożliwienia stałego rozwoju na terytorium kraju oraz ekspansji międzynarodowej.

Z kolei wśród głównych metod, które mogłyby zostać zastosowane do zwiększenia konkurencyjności względem nielicencjonowanych operatorów, reprezentant Izby wymienił zmianę sposobu opodatkowania całej branży na model GGR. Jako przykłady krajów, które zastosowały tego typu rozwiązanie wymieniono m.in Danię, Wielką Brytanię, Hiszpanię czy Słowację. Szczególnie ten ostatni przykład został postawiony jako przypadek zbliżony do Polski. Na tamtejszym rynku również obowiązywał podatek obrotowy, ale w wysokości 6%. Legislator zdecydował się na przejście w model GGR na poziomie 22%, ale z gwarancją wpływów w wysokości minimum 10% od wygranych graczy. W ten sposób tamtejszy regulator ma gwarancję wpływów na satysfakcjonującym poziomie.

Na spotkaniu parlamentarnym postulowano również m.in usunięcie istniejącego ograniczenia w zakładach wirtualnych dotyczącego zdarzeń jedynie dla współzawodnictwa ludzi i zwierząt, dopuszczenie możliwości organizowania turniejów pokerowych i gier pokera dla operatorów bukmacherskich czy zniesienia konieczności uzyskiwania zgód na wykorzystywanie wyników sportowych od organizatorów rozrywek.

Po zakończonej prezentacji raportu, głos zabrali przedstawiciele branży bukmacherskiej oraz Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów wsłuchuje się w głosy branży

Na spotkaniu mogliśmy usłyszeć komentarz Ministerstwa Finansów, który był prezentowany przez Roberta Wydrę – zastępcę dyrektora podatków sektorowych. Przedstawiciel Ministerstwa wielokrotnie podkreślił, że na bieżąco monitorowane i analizowane są problemy sygnalizowane przez całą branżę, które w dużej mierze pokrywają się z wyżej opisanym raportem. Na spotkaniu ze strony ministerialnej obecna była również Marta Ziarko (naczelnik wydziału w Ministerstwie Finansów) oraz Beata Skuzińska (Naczelnik Wydziału Koncesji i Zezwoleń w Departamencie Podatków Sektorowych)

Robert Wydra podkreślił, że Ministerstwo Finansów w swoich decyzjach za każdym razem kieruje się interesami nie tylko prywatnego biznesu czy państwowego monopolisty, ale również zagadnieniami związanymi z tematami bezpiecznej gry. Wszystkie zgłaszane problemy analizowane są zarówno pod kątem podatkowym jak i regulacyjnym.

Na pytanie, czy obecnie przygotowany jest jakikolwiek gotowy projekt zmian, przedstawiciel Ministerstwa Finansów odpowiedział przecząco. Podkreślił, że aby wprowadzone zmiany były znaczące, a nie tylko kosmetyczne, wymagają one zatem dogłębnej analizy.

Ministerstwo Finansów swoją obecnością na spotkaniu parlamentarnym tym samym pokazało, że chce wsłuchiwać się w głosy branży bukmacherskiej. Rzuca to pozytywne światło na wszelkie zmiany dotyczące zmian legislacyjnych w polskiej branży hazardowej. Spotkania w ramach posiedzenia zespołu parlamentarnego ds. Ochrony Konsumentów i Przedsiębiorców może służyć jako platforma do wypracowywania wspólnych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na kształt funkcjonowania polskiej branży bukmacherskiej, a także skutecznie ograniczą funkcjonowanie szarej strefy.