Ogolna 16 czerwca 2020

Restrukturyzacja Net Gaming

Światowy gigant na rynku afiliacyjnym - Net Gaming ujawnił, że spodziewa się straty netto w drugim kwartale 2020 roku z powodu kosztów związanych z restrukturyzacją firmy.

Sytuacja finansowa Net Gaming

Net Gaming przewiduje, że przychody za trzy miesiące do 30 czerwca wyniosą 3,6 mln EUR, co oznaczałoby wzrost o 4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Warto zaznaczyć, że w porównaniu z pierwszym kwartałem wzrost wyniósłby aż 14%.

Z kolei zgłoszony zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją (EBITDA) ma spaść o 23% rok do roku do 1,6 mln EUR, ale po skorygowaniu o koszty jednorazowe związane z reorganizacją i rebrandingiem,  spadek wyniesie 4% do 2,1 mln €.

Net Gaming zauważył również, że spodziewa się odnotować stratę po opodatkowaniu w wysokości 1,2 mln euro, w porównaniu do zysku w wysokości 1,2 mln euro w drugim kwartale ubiegłego roku. Jednak po uwzględnieniu kosztów jednorazowych i wahań kursów walutowych zysk po opodatkowaniu powinien wynieść 1,4 mln EUR za ten kwartał.

Podstawowe operacje wykazały pozytywny rozwój w drugim kwartale, z sekwencyjnym wzrostem wynoszącym 14%. Wynik ten jest także dobry, gdy porównamy go z rokiem poprzednim. Należny zauważyć również, że duża część pozycji, które mają negatywny wpływ na zysk w drugim kwartale, to pozycje niepieniężne o charakterze księgowym -powiedział dyrektor zarządzający Robert Andersson.

Co przyniesie restrukturyzacje Net Gaming?

Restrukturyzacja zakończy się zamknięciem szwedzkiego biura, a działalność firmy zostanie scentralizowana na Malcie, co według Net Gaming stworzy bardziej wydajną i opłacalną organizację. Ostatecznie przyniesie to roczne oszczędności w wysokości 300 000 EUR, choć firma odczuje to dopiero w trzecim kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja wiąże się również z kosztami, które jednorazowo za kwartał wyniosą 500 000 EUR. Firma odnotuje również utratę wartości w wysokości 500 000 EUR na aktywach związanych z marką PokerLoco, która zostanie zamknięta w ramach zmiany ukierunkowania firmy.

Reorganizacja, którą teraz wdrażamy, stwarza warunki do przyszłego wzrostu. Jestem pewny, że dzięki zakładom sportowym i firmie zoptymalizowanej pod kątem przyszłości będziemy silni, gdy rozpoczniemy nowy etap naszej działalności – powiedział Robert Andersson.

Warto zauważyć, że Net Gaming w zeszłym miesiącu również ogłosiło spadek przychodów w pierwszym kwartale o 21,3% porównując do roku poprzedniego. Wówczas Andersson także powiedział, że firma ma niewykorzystany potencjał, by odbudować się już w drugim kwartale.

Przypomnijmy, że przychody firmy od 1 stycznia do 31 marca spadły do ​​3,2 mln EUR, co Net Gaming argumentował tym, że odczuwał straty w związku z zaostrzeniem przepisów na głównych rynkach europejskich.