Ogolna 15 czerwca 2020

Spadek przychodów Sazka Group

Czeski potentat branży hazardowej Sazka Group odnotował spadek przychodów brutto z gier o 11,5% w pierwszym kwartale 2020 roku - porównując do tego samego czasu przed rokiem. Główny wpływ na taki stan rzeczy miała pandemia koronawirusa. 

Wpływ koronawirusa na wynik finansowy Sazka Group

Dyrektor operacyjny, Sazka Group Robert Chvatal uważa, że pierwszy kwartał rozpoczął się „bardzo pozytywnie” dla jego firmy na wszystkich rynkach. Jednak w miarę blokowania się krajów i zamykania nieistotnych przedsiębiorstw w wyniku pandemii koronawirusa, wyniki finansowe znacznie spadły. Miało to związek oczywiście z zamknięciem wielu punktów sieci detalicznych, czy kasyn. Tym samym zablokowane zostały m.in. loterie VLT w Grecji i na Cyprze, czy kasyna w Austrii. Wszystko to doprowadziło do znacznego spadku obrotów i przychodów.

Robert Chvatal zauważa pozytywy

Robert Chvatal zwrócił uwagę na fakt, że niektóre firmy Sazka pomimo pandemii koronawirusa osiągnęły bardzo dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2020 roku. Stało się tak dlatego, ponieważ sprzedaż internetowa w niektórych przypadkach rekompensowała straty. Czasami nawet nie tylko niwelowała straty, ale także generowała zyski, co było związane z tym, że klienci w trakcie izolacji społecznej częściej decydowali się na rozrywki hazardowe.

Przyszłość Sazka Group

Szef Sakza Group potwierdził, że wszystkie firmy, które były zamknięte ze względu na pandemię koronawirusa, zostały już ponownie otworzone. Co prawda działają w pewnych ograniczeniach i niepewności społecznej, ale już w ich działalności pojawiają się pozytywne symptomy.

W ostatnim czasie postawiliśmy z wiadomych względów na produkty oferowane graczom korzystającym z oferty internetowej. Bardzo się cieszę, że zmiany w zachowaniach konsumentów w wyniku pandemii koronawirusa pozwoliły nam rozwinąć naszą ofertę produktów. Już teraz widzimy, że przełożyło się to na nowe rejestracje, a także większą aktywności użytkowników – powiedział Chvatal.

Spadek podatków i kosztów

W związku z pandemią i zmniejszeniem obrotów, Sakza Group zapłaci za pierwszy kwartał mniejsze podatki. Jeśli chodzi o OPAP w Grecj, to tam podatek GGR obniżył się do kwoty 328,3 mln EUR, co stanowi spadek o 17,1% w porównaniu do tego samego okresu czasu w roku poprzednim.

Z kolei podatki od loterii spadły o 2,3% do 138,5 mln €. Chociaż GGR spadał szybciej, nie przełożyło się to na podobny spadek opłat i prowizji za gry, ze względu na wzrost stawki podatku od loterii czeskiej i minimalne opłaty podatkowe w Grecji. Dało to przychody netto z gier w wysokości 266,8 mln €, co oznacza spadek o 15,6%. Tymczasem przychody ze sprzedaży towarów i usług spadły o 5,4% do 28,0 mln €, a pozostałe przychody operacyjne spadły o 19,3% do 12,1 mln €.

Zamknięcia punktów stacjonarnych na wielu rynkach spowodowało spadek prowizji dla sprzedawców detalicznych o 15,1% do 86,9 mln EUR, podczas gdy wydatki na materiały eksploatacyjne spadły do ​​66,4 mln EUR. W tym okresie koszty marketingu, personelu i operacyjne były w dużej mierze bez zmian.

Sazka Group była przygotowana na kryzys?

Udział Sazki w zyskach z inwestycji spadł o 19,5% do 25,0 mln EUR. Było to spowodowane spadkiem zysków włoskiej loterii Lottoitalia o 5,4 miliona euro oraz kasyn w Austrii o 3,3 miliona euro. Zostało to częściowo zrekompensowane wzrostem zysków Grupy Stoiximan o 3,1 mln EUR, przy czym warto zaznaczyć, że OPAP posiada pakiet kontrolny w tej spółce. Dzięki temu zysk operacyjny przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (EBITDA) wyniósł 124,5 mln EUR, co oznacza spadek o 23,0% rok do roku. Po odpisach amortyzacyjnych w wysokości 28,8 mln EUR zysk operacyjny za kwartał wyniósł 95,6 mln EUR, co oznacza spadek o 28,1%.

Po kosztach finansowych netto w wysokości 34,0 mln EUR (wzrost o 71,3% – przyp.red)) zysk przed opodatkowaniem wyniósł 61,6 mln EUR. Po uwzględnieniu podatków dochodowych w wysokości 19,0 mln EUR zysk netto Sazki za kwartał wyniósł 42,6 mln EUR, co oznacza spadek o 50,9% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Mieliśmy dobrą pozycję, aby sprostać wyzwaniom bezprecedensowej i nieoczekiwanej sytuacji, w której nagle znalazł się cały świat. Korzystaliśmy w szczególności z naszej różnorodnej oferty produktów, kanałów sprzedaży i działaniu na wielu terenach. Jestem niezmiernie dumny z odporności naszych przedsiębiorstw i chciałbym podziękować całemu zespołowi Sazka za ich ciężką pracę i wytrwałość oraz za wykorzystanie okazji do realizacji naszych strategicznych priorytetów w okresie, który na poziomie osobistym był bardzo trudny dla wielu z nas – zakończył dyrektor operacyjny, Sazka Group, Robert Chvatal.