Ogolna 22 czerwca 2020

Ukraina bez Komisji ds. Hazardu?

Utworzenie proponowanej przez ukraiński rząd "Komisji ds. Hazardu" byłoby niezgodne z konstytucją tego kraju. Z tego powodu nowy projekt ustawy hazardowej będzie zapewne musiał być zmieniony. 

Kto można utworzyć organ regulacyjny?

Departament Prawny Rady Najwyższej w poprawkach do ustawy zapisał, że tylko władza wykonawcza jest uprawniona do utworzenia organu regulacyjnego, takiego jak Komisja Hazardowa. Tym samym zgodnie z obecną wersją ustawy – Komisja Finansów, Podatków i Polityki Celnej może powołać członków Komisji Przetargowej, która następnie wybierze przewodniczącego i członków Komisji ds. Hazardu.

Komplikacje ustawodawcze

Departament Prawny Rady Najwyższej wystosował następujące pismo: – Komisje parlamentarne, zgodnie z Konstytucją Ukrainy, są powoływane przez Radę Najwyższą Ukrainy w celu realizacji projektu ustawy, przygotowywania i wstępnego rozpatrzenia kwestii związanych z jej uprawnieniami do wykonywania funkcji kontrolnych w zgodzie z Konstytucją. Z tego powodu – biorąc pod uwagę specyfikę konstytucyjną i prawną – Komitet Rady Najwyższej Ukrainy nie ma upoważnienia, by stworzyć Komisję Przetargową. 

Potwierdza się zatem, że tylko organ wykonawczy rządu może stworzyć Komisję Przetargową, która następnie wybierze przewodniczącego i członków Komisji ds. Hazardu.

Inne błędy w ustawie

Co więcej Departament Prawny Rady Najwyższej skrytykował także inne punkty nowej ustawy hazardowej. Niejasna przede wszystkim jest sprawa związana z zakazem starania się o licencję przez operatorów, którzy są w konflikcie zbrojnym z Ukrainą. Departament zaznacza, że powinno być to szerzej wyjaśnione.

Przypomnijmy, że początkowo projekt nowej ustawy miał być rozpatrzony przez Radę do drugiego czytania (18 czerwca – przyp.red), ale data ta została zmieniona.