Bukmacherka 11 listopada 2019

Wymagania dot. otrzymania licencji w Holandii

Holenderski organ regulacyjny ds. Hazardu Kansspelautoriteit (KSA) opublikował więcej szczegółów na temat ubiegania się o nowe licencje na hazard online w tym kraju, mówiąc, że operatorzy będą mogli składać wnioski, jak tylko wejdą w życie nowe przepisy.

Holandia ma otworzyć regulowany rynek gier hazardowych online w styczniu 2021 r. po tym, jak holenderski Senat w lutym głosował za uchwaleniem holenderskiej ustawy o grach hazardowych na odległość. Rząd holenderski zamierza wprowadzić w życie przepisy wtórne dotyczące rynku od 1 lipca 2020 r., pod warunkiem ostatecznego zatwierdzenia projektu przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa.

KSA oświadczyła, że chociaż nie może potwierdzić, kiedy ustawa wejdzie w życie, oświadczyła, że chętnie informuje potencjalnych wnioskodawców o szczegółach procesu. W ten sposób operatorzy będą wiedzieć, jakie dokumenty będą musieli złożyć i jakie wnieść opłaty, gdy tylko będą mogli rozpocząć proces rejestracji.

Na rynku holenderskim dostępne będą cztery różne licencje: gry kasynowe, w których konsumenci grają przeciwko operatorowi (takie jak automaty do gier i gry stołowe); gry kasynowe peer-to-peer (poker online). Oferowane będą również licencje na obstawianie wydarzeń sportowych oraz na wyścigi konne i kłusaki.

Wniosek o licencję na grę online będzie kosztował 45 000 EUR, a jeśli nie zostanie ona przyznana, wnioskodawcy nie otrzymają zwrotu pieniędzy. Wnioski muszą być napisane w języku niderlandzkim, a tłumaczenie na niderlandzki musi być dołączone do wszystkich oficjalnych przedłożonych dokumentów wraz z wnioskiem.

Wnioski będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy zostaną w pełni wypełnione, tożsamość wnioskodawcy jest jasna, a płatność została dokonana. Organ regulacyjny może poprosić o dodatkowe informacje na późniejszym etapie procesu w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

KSA oceni każdą aplikację w celu ustalenia, czy operator oferuje swoje usługi w sposób odpowiedzialny, wiarygodny i możliwy do zweryfikowania. Regulator stwierdził, że wniosek może zostać odrzucony, jeśli operator ma powiązania ze stronami o wykroczeniach kryminalnych, administracyjnych lub podatkowych, a wszelkie relacje z takimi stronami powinny zostać ujawnione w momencie składania wniosku.

Inne wymagania obejmują wnioskodawców składających plan polityki, który ma określić, w jaki sposób operator zapewni swoim pracownikom odpowiednią wiedzę na temat holenderskich przepisów i regulacji dotyczących hazardu.

Operatorzy ubiegający się o nową licencję nie mogą być uprzednio zgłoszeni jako bankrut, nie mogą mieć także zawieszonej działalności ani zajętych aktywów. Jednocześnie muszą zostać wprowadzone odpowiednie środki w celu oddzielenia funduszy graczy od kapitału obrotowego. KSA zapowiedziała, że rozważy wydanie zgody operatorom współpracujących z funduszami stron trzecich lub gwarancją bankową.

Osoby ubiegające się o licencję muszą również posiadać strategię zwalczania uzależnienia od hazardu. Powinno to zostać opracowane we współpracy z ekspertami branżowymi i zgodne z holenderskim systemem opieki nad uzależnieniami. Przedstawiciel firmy powinien również mieć siedzibę w Holandii w celu wsparcia tej strategii.

Kluczowe cechy strategii powinny obejmować to, w jaki sposób wnioskodawca stara się chronić graczy przed nieuprawnionym uczestnictwem i uzależnieniem od hazardu, jak zamierza pomóc chronić osoby w wieku 18–24 lat przed uzależnieniem, a także jakie środki zapobiegawcze i przepisy zostaną ustanowione. Ważne jest także zapewnienie szkoleń dla personelu.

W zakresie marketingu wnioskodawcy muszą ujawnić KSA swoją strategię reklamową. Obejmują one zasady pozwalające stwierdzić w jaki sposób zapobiega się wprowadzaniu klientów w błąd, w jaki sposób operator zapobiegnie podżeganiu do niewłaściwego uczestnictwa w grach, w jaki sposób marketing uniknie celowania w grupy wrażliwe, a także jakie będą warunki związane z promocjami premiowymi.
Wszyscy kandydaci do otrzymania licencji powinni wprowadzić system reklamacji, aby zachować zgodność z holenderskimi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, a operatorzy, którzy zabezpieczają licencje na zakłady sportowe, muszą zgodzić się na współpracę z KSA, aby pomóc w ustaleniu sposobów zapobiegania ustawieniom meczów.

Wnioski muszą również wykazywać zgodność z przepisami ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa obejmuje środki takie jak zarządzanie ryzykiem, analiza zachowań klienta, zgłaszanie nietypowych transakcji, przechowywanie dokumentów potwierdzających politykę AML i organizacja szkoleń w tym zakresie.

Operatorzy powinni również wykazać się zrozumieniem Ustawy o sankcjach, która obejmuje globalne środki w odpowiedzi na naruszenie lub zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

KSA zajmie się również kwestią outsourcingu, mówiąc, że co do zasady posiadacze licencji mogą współpracować z osobami trzecimi, chyba że prawo stanowi inaczej. Jeśli jednak operator zdecyduje się na outsourcing części swojej działalności, musi upewnić się, że jest to zgodne z określonymi kryteriami. Operatorzy powinni mieć plan polityki określający ryzyko outsourcingu i sposób, w jaki zamierzają to monitorować, a także gwarancję, że strona trzecia jest odpowiednia i wiarygodna do tej roli. Podobnie umowa outsourcingowa powinna gwarantować, że dostawca przestrzega wymogów prawnych i że KSA będzie mieć dostęp do odpowiednich informacji, a do nadzorowania pracy zleconej jako outsorcing powinien zostać zatrudniony urzędnik ds. zgodności.

Jeśli chodzi o płatności i transakcje, wnioskodawcy muszą określić, w jaki sposób działa ich główny proces płatności, w jaki sposób zarządzają ryzykiem, co zrobić, gdy dojdzie do incydentu i jak zapobiec powtórzeniu się tego zdarzenia.

Jeżeli operator uzyska licencję, musi dopilnować, aby właściwie zidentyfikować gracza przed umożliwieniem mu hazardu. Obejmuje to sprawdzenie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu i miejsca zamieszkania graczy na podstawie ważnego paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy.

KSA potwierdziło również plany uruchomienia ogólnokrajowego systemu samowykluczenia w formie Centralnego Rejestru Wykluczenia Hazardu (CRUKS). KSA potwierdził, że wszyscy kandydaci, którzy otrzymają licencję, będą musieli dołączyć do systemu.

Ponadto wszyscy operatorzy gier hazardowych online powinni mieć bazę danych, do której KSA będzie mieć dostęp. Regulator powiedział, że pozwoli to na przeglądanie danych cyfrowych od licencjobiorców i sprawdzenie, czy spełniają warunki licencji.

Aby wesprzeć operatorów chcących złożyć wniosek, KSA zorganizuje warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców. KSA wykorzysta te spotkania, aby dostarczyć dalszych informacji na temat procesu aplikacyjnego i tego, co operatorzy mogą zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zgody.