Bukmacherka 21 września 2018

Brazylia. Kiedy zmiana ustawy hazardowej?

autor: JD
W brazylijskim parlamencie trwają prace nad nową ustawą hazardowa. Prace legislacyjne utrudniają zbliżające się wybory prezydenckie.

Projekt ustawy hazardowej zaproponowany przez Senat, został odrzucony przez Komisję Konstytucyjną, Sprawiedliwości i Obywatelstwa (CJJ). Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był brak koordynacji w działaniach lobbingowych związanych z projektem ustawy, w wyniku której cała presja przed legislacyjna straciła na znaczeniu.

O ile ustawę można jeszcze przegłosować na sesji plenarnej izby wyższej, to biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość trzynastosobowej komisji głosowała przeciwko niej, a tylko dwóch senatorów popierało, jest mało prawdopodobne, aby tak się stało.

Ustawa Izby Deputowanych jest gotowa do głosowania na posiedzeniu plenarnym i od jej przewodniczącego zależy jej rozplanowanie. W dniu 28 września 2017 r. Poseł Cesar Halum złożył wniosek o utworzenie Frakcji Parlamentarnych ds. Zatwierdzenia ram regulacyjnych gier w Brazylii, z poparciem 262 głosów, o 91 więcej niż jest to wymagane. Grupa chce lobbować na rzecz Rodrigo Maia, przewodniczącego Izby Deputowanych, aby  dyskusję na temat regulacji gier.

Biorąc pod uwagę, że projekt ustawy wymaga zwykle zatwierdzenia połowy izby, fakt że 262 parlamentarzystów, reprezentujących ponad 51 procent posłów, podpisało wniosek, jest bardzo mocnym sygnałem, że projekt prawdopodobnie zostanie przyjety. zatwierdzone po poddaniu pod głosowanie.

Oprócz tego, zastępca Paulo Azi, który nadzoruje Komitet Turystyki Izby, oświadczył, że zamierza przedstawić poprawkę, która pozwoliłaby ośrodkom kasyn działać w Brazylii.

W sprawie ustawy mocno dzialają przedstawiciele Las Vegas Sands i Caesars Entertainment, którzy bardzo aktywnie lobbowali w tej sprawie i niedawno spotkali się z Sekretarzem Minsterstwa Gospodarki.

Rok 2018 jest bardzo skomplikowany pod względem sytuacji politycznej w Brazylii, ponieważ w październiku mamy wybory prezydenckie i kongresowe. Z tego powodu bardzo trudno będzie uzyskać jakiekolwiek zatwierdzenie do czasu wyborów.

Niedawne badania opinii publicznej sugerują, że Michel Temer był jednym z najbardziej niepopularnych prezydentów w historii kraju. W związku z tym wydaje się mało prawdopodobne, że Henrique Meirelles – były Minister Finansów, kandydat namaszczony przez niego na swojego następcę, wygra wybory. 

Mimo to, teraz bardziej niż kiedykolwiek, istnieje powszechny konsensus w Kongresie Narodowym, że hazard będzie regulowany w Brazylii w najbliższej przyszłości. Uprzedzenia wobec branży są znacznie mniejsze niż w przeszłości, zwłaszcza gdy mówimy o zintegrowanych ośrodkach i zakładach sportowych, chociaż nadal istnieją uprzedzenia dotyczące automatów do gier poza kasynami.

Przyszły rok to najbardziej prawdopodobny czas dla legalizacji. Jednym z pierwszych wyzwań dla nowego prezydenta będzie poszukiwanie sposobów na zwiększenie dodatkowych dochodów, ponieważ kraj ten pozostaje w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W związku z tym regulacjanhazardu jest kuszący źródłem potencjalnych dochodów.

Dodaj komentarz