Ogolna 9 marca 2020

Brytyjski regulator nałożył na operatorów kary w wysokości 58,9 mln funtów

Brytyjska Komisja ds. Hazardu w okresie między czerwcem 2014 roku, a grudniem 2019 roku nałożyła na firmy hazardowe sankcje finansowe w wysokości 58,9 mln funtów. Kary były nakładane głównie za błędy popełniane w związku z tzw. “odpowiedzialną grą”

Z zebranych pieniędzy Komisja ds. Hazardu wydała 756 997 funtów na pokrycie własnych kosztów związanych z prowadzeniem dochodzeń. Kolejne 24 miliony funtów trafiło do osób, które padły ofiarą nielegalnej działalności hazardowej, a 34,8 miliona funtów wydano na „cele społecznie odpowiedzialne”.

Peter Hannibal, dyrektor generalny Gambling Business Group powiedział, że bardzo trudno było dotrzeć do powyższych informacji: – Kiedy po raz pierwszy napisaliśmy do ówczesnego ministra, Tracey Crouch, a następnie poprosiliśmy o informacje od Komisji, zostaliśmy poinformowani, że Komisja ds. Hazardu nie uważa tych danych za tak istotne, by je udostępniać publicznie. 

Oprócz tego jestem zdania, że Komisja nie opracowała modelu, który sprawdzałby, czy pieniądze wydane na cele społeczne zostały dobrze rozdysponowane. Tak być nie powinno, ponieważ Komisja ma obowiązek, by takie rzeczy kontrolować. Zasoby finansowe powinny być kierowane w miejsca, gdzie są faktycznie potrzebne. Niezależnie od tego, czy fundusze te są gromadzone w związku z opłatami, czy też, jak w tym przypadku, były egzekwowane poprzez kary finansowe. Wszystkie fundusze są jednakowo wartościowe i dlatego powinny podlegać skutecznej wycenie – dodał Hannibal.

Wcześniej wspomniane 58,9 miliona funtów zebrano z 39 grzywien i rozliczeń. Największą z nich był pakiet kar o wartości 7,8 miliona funtów zapłacony przez firmę 888 Casino w 2017 roku. Kara na spółkę należącą do 888 Holdings została nałożona za znaczne wady w procesach odpowiedzialności społecznej. Warto dodać, że sankcja obejmowała spłatę 3 mln funtów za depozyty, którzy złożyli gracze wykluczeni.

Komentarze szefa GBG odzwierciedlają opinie Krajowego Urzędu Kontroli (NAO), który zapytał, czy organ regulacyjny dokonał właściwej oceny swoich wysiłków na rzecz podniesienia standardów ochrony konsumentów. NAO zastanawia się również, czy działania Komisji w zakresie egzekwowania prawa były naprawdę skuteczne, zauważając, że nie było jasne, czy udało im się powstrzymać operatorów od łamania zasad i przepisów.