Ogolna 2 listopada 2022

Caesars Entertainment odnotowało wzrost przychodów w trzecim kwartale 2022 roku

Caesars Entertainment poinformował o przychodach w wysokości 2,9 mld USD w trzecim kwartale 2022 roku. Oznacza to wzrost o 6% względem tego samego okresu sprzed roku.

Wzrost przychodów

Operator poinformował, że przychody w trzecim kwartał 2022 roku wyniosły wspominane 2,9 mld USD, co dało 6% wzrost odnosząc się do tego samego okresu w 2021 roku. Najwięcej przyniosły przychody regionalne, które wyniosły 1,53 mld USD oraz przychody z Las Vegas na poziomie 1,07 mld USD. 212 mln USD wyniosły przychody Caesars Digital, a 70 mln USD Manged and Branded.

Zysk netto w trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 52 mln USD. Skorygowana EBITDA za ten okres czasu wyniosła dokładnie 1 mld USD, co oznacza wzrost o 15% względem poprzedniego okresu.

Nowy rekord kwartalny

Caesars zaznaczył także, że w październiku opublikował swój najnowszy raport CSR podkreślając swoje osiągnięcia w zakresie ESG oraz postępy w realizacji długoterminowych celów.

– Nasze wyniki za trzeci kwartał odzwierciedlają nowy rekord kwartalny dla skonsolidowanej skorygowanej EBITDA. Silny wzrost przychodów odnotował także Caesars Digital. Odnotowano tam także mniejszą niż oczekiwano EBITDA napędzaną przez poprawę efektywności operacyjnej – powiedział Tom Reeg, prezes Caesars Entertainment.

Kwota zadłużenia

Wraz z końcem września operator miał 13,3 mld USD zagregowanej kwoty zadłużenia. Całkowita suma i ekwiwalenty pieniężne wynosiły 944 mln USD – z wyłączeniem środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 297 mln USD.

– W ciągu kwartału kontynuowaliśmy redukcję zadłużenia wykorzystując wpływy ze sprzedaży aktywów netto oraz wolne przepływy pieniężne w łącznej wysokości 880 mln USD. Na początku października zwiększyliśmy nasze proporcjonalne kredyty bankowe do 3 mld USD, w tym nowy kredyt terminowy o wartości 750 mln USD oraz kredyt odnawialny o wartości 2,25 mld USD – powiedział Bret Yunker, CFO Caesars Entertainment.

Dobre informacje związane z turystami

Przypomnijmy, że na początku tego tygodnia poinformowano, że poziom turystyki w Las Vegas niemal wrócił do poziomu sprzed pandemii COVID-19. W sierpniu 2022 roku miasto gościło ponad 3,2 mln odwiedzających, co stanowi wzrost o 6% w stosunku do poprzedniego roku. Według ekspertów liczby związane z turystami stale będą się poprawiać w 2023 roku, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich operatorów.

Dodaj komentarz