Ogolna 22 lutego 2023

Dobry czas dla Caesars Entertainment

Caesars Entertainment odnotowało przychody netto w 2022 roku w wysokości 10,8 mld dolarów, co oznacza wzrost o 13% w skali rok do roku. 

Caesars Entertainment z większymi przychodami

Choć Caesars Entertainment może pochwalić się dość wyraźnym wzrostem przychodów, to nadal firma notuje stratę netto. W 2022 roku wyniosła ona 899 mln dolarów, czyli mniej niż w poprzednim rozliczeniu, gdzie strata przekroczyła kwotę miliarda dolarów. Skorygowana EBITDA Caesars Entertainment w 2022 roku wyniosła natomiast 3,2 mld dolarów.

W takich słowach wyniki firmy skomentował CEO Tom Reeg: – Nasz czwarty kwartał przyniósł kolejny zestaw dobrych wyników operacyjnych, ponieważ zarówno segment Las Vegas, jak i inne regiony ustanowiły nowy rekord skorygowanej EBITDA w czwartym kwartale. Popyt konsumentów pozostaje silny we wszystkich naszych branżach, więc jesteśmy optymistycznie nastawieni na 2023 rok.

Zredukowane zadłużenie

W 2022 roku Caesars Entertainment zredukowało zadłużenie, o czym wspomniał Bret Yuker, CFO firmy: – Zredukowaliśmy na stałe całkowite zadłużenie o ponad 1,2 mld dolarów w 2022 roku, co dało łączną dźwignię finansową obliczoną w ramach naszego kredytu finansowego w wysokości 4.4x na dzień 31 grudnia.

– Ponadto z powodzeniem rozszerzyliśmy instrumenty dłużne o wartość 7,5 mld dolarów o terminie zapadalności w 2024 i 2025 roku poprzez konsorcjum banków o wartości 3 mld dolarów zakończone w październiku 2024 roku – zakończył Yuker.

Dodaj komentarz