Ogolna 11 sierpnia 2020

Drastyczny spadek przychodów IGT w drugim kwartale 2020 roku

Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w branżę hazardową. Nie inaczej było z firmą International Game Technology (IGT), której przychody w drugim kwartale 2020 roku spadły o 48,4%. Przełożyło się to na stratę netto w wysokości 279,6 mln USD.

Przychody za trzy miesiące do 30 czerwca spadły do ​​637,5 mln USD, co stanowi 560,3 mln USD przychodów z usług (spadek o 42,8%), podczas gdy sprzedaż produktów spadła o 69,7% do 77,2 mln USD.

Światełko w tunelu

Patrząc na wynik finansowy według działów  – północnoamerykańska jednostka loteryjna IGT była głównym źródłem przychodów w drugim kwartale. Był to również oddział, który odnotował najniższy spadek przychodów rok do roku, z łącznym spadkiem zaledwie 11,7% do 273 mln USD. Duża w tym zasługa loterii, ponieważ tam spadek był niewielki, co zniwelowało straty z automatów do gier.

Kryzys branży

Niestety w innych sektorach tak dobrze już nie było. Największy spadek odnotowano w północnoamerykańskim segmencie gier, w którym stwierdzono regres o 65,0% do 96 mln USD.

Oddział międzynarodowy, obejmujący przychody ze wszystkich operacji poza Ameryką Północną i Włochami, również odnotował gwałtowny spadek o 63,3% do 84 mln USD. Firma nie ma wątpliwości, że na taki stan rzeczy wpłynęła pandemia koronawirusa, ale zauważa także, że w ostatnim czasie trendy są coraz lepsze.

Z kolei we Włoszech przychody spadły o 56,4% do 184 mln USD. Oczywiście jest to efekt zamknięcia detalicznych punktów gier hazardowych. Warto jednak podkreślić, że w tym okresie zakłady interaktywne odniosły wzrost o 44%, ponieważ klienci migrowali do sieci.

Koszty, a zysk

Zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji spadł o 62,9% do 168,4 mln USD. Z kolei koszty operacyjne w tym okresie spadły o 26,7% do 731,6 mln USD. Tym samym spadek przychodów spowodował, że IGT odnotowała stratę operacyjną 94,1 mln USD w porównaniu z zyskiem 223,7 mln USD w II kwartale 2019 r.

Koszty nieoperacyjne w rzeczywistości wzrosły w okresie trzech miesięcy do 199,4 mln USD z powodu zwiększonych strat kursowych i innych kosztów, które wzrosły do ​​29,4 mln USD, co spowodowało stratę przed opodatkowaniem w wysokości 293,5 mln USD. Po uwzględnieniu korzyści z tytułu podatku dochodowego w wysokości 11,3 mln USD, strata netto w drugim kwartale wyniosła 282,1 mln USD, chociaż 2,5 mln USD korzyści z aktywów niekontrolujących spowodowało stratę netto przypisywaną IGT w wysokości 279,6 mln USD.

Wyniki naszego drugiego kwartału odzwierciedlają intensywny wpływ globalnych blokad spowodowanych pandemią koronawirusa. Uważam jednak, że dzięki naszej reakcji i dobrym wynikom loterii w Ameryce Północnej udało nam się całkiem dobrze przetrwać ten trudny okres – powiedział prezes IGT, Marco Sala.

Nasza dobra postawa jest bezpośrednią konsekwencją różnorodności naszego globalnego portfolio produktów i rozwiązań. Poprawiające się trendy, które obecnie obserwujemy, są obiecujące, ale nasze planowanie pozostaje ostrożne. Nowa struktura organizacyjna zwiększa naszą gotowość do dostosowania się do zmian warunków rynkowych – dodał Marco Sala

Wynik finansów w pierwszym półroczu 2020 roku

Podsumowując w okresie sześciu miesięcy do 30 czerwca przychody IGT spadły o 33,7% do 1,58 mld USD, w tym 1,34 mld USD ze sprzedaży usług i 234,0 mln USD ze sprzedaży produktów, podczas gdy EBITDA spadła o 45,2% do 476,9 mln USD.

Po uwzględnieniu kosztów operacyjnych w wysokości 1,87 mld USD (spadek o 5,5%), strata operacyjna IGT wyniosła 291,4 mln USD, w porównaniu do 401,9 mln USD zysku w I połowie 2019 r. Po uwzględnieniu kosztów nieoperacyjnych w wysokości 233,0 mln USD strata przed opodatkowaniem wyniosła 524,4 mln USD.

Po uwzględnieniu 8,2 mln USD ulgi w podatku dochodowym i 11,7 mln USD opłat związanych z przedsiębiorstwami, w których IGT posiadał udział niekontrolujący, za pierwsze półrocze zanotowano stratę netto w wysokości 527,9 mln USD.

Pomimo trudności, dyrektor finansowy IGT, Max Chiara, powiedział, że generowanie gotówki i płynność pozostają głównym priorytetem finansowym firmy. To sprawiło, że zaplanowano obniżenie kosztów w drugim kwartale i zaoszczędzono dzięki temu 500 mln USD.