Bukmacherka 28 sierpnia 2023

Entain blisko zakończenia procesu przejęcia STS

autor: Adrian Janiuk
Przejęcie STS przez firmę Entain jest obecnie bardzo bliskie finalizacji. To nastąpiło po tym, jak akcjonariusze STS Group, polskiej grupy bukmacherskiej, jednomyślnie zaakceptowali ofertę przejęcia.

Zarząd Entain ogłosił, że ich oferta została przyjęta przez akcjonariuszy STS, którzy posiadają łącznie 155 591 656 akcji, co stanowi około 99,3% ogólnego kapitału akcyjnego.

W tej chwili Entain planuje sfinalizować tę transakcję M&A najpóźniej do końca sierpnia 2023 roku. Poprzez to przejęcie, zamierzają nabyć pozostałe akcje, które nie były objęte ofertą, oraz wycofać spółkę STS Holdings z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oferta obejmuje 28% premii w porównaniu z trzymiesięczną średnią ważoną ceną oraz 20% premii w stosunku do ceny z dnia 12 czerwca 2023 roku. STS wycenia ją na około 750 milionów funtów.

Jeszcze przed głosowaniem, dyrektor generalny Mateusz Juroszek oraz jego ojciec Zbigniew Juroszek, którzy razem posiadają 70% udziałów w STS, zawarli wiążącą umowę i zaakceptowali ofertę. Mateusz Juroszek pozostanie na stanowisku kierowniczym w STS oraz dołączy do zarządu Entain CEE. Przejście zostanie dokonane przez oddział Entain CEE, utworzony w listopadzie 2022 r., którego udziały są podzielone w proporcji 75-25% między dawne GVC, a firmę Emma Capital.

Entain CEE powstało latem roku poprzedniego w wyniku przejęcia chorwackiej spółki SuperSport za 690 milionów funtów. Jest to spółka wspólna pomiędzy firmami Entain i EMMA Capital, przy czym Entain posiada 75% udziałów. Na jej czele będzie stał Radim Haluza.

Dodaj komentarz