Ogolna 10 lutego 2021

Evolution Gaming odnotowuje świetny wynik finansowy w 2020 roku

Firma Evolution Gaming odnotowała wzrost przychodów i zysków w 2020 roku - porównując do roku poprzedniego. Nastąpiło to głównie dzięki wzrostowi prowizji od klientów, a także przejęciu spółki NetEnt. 

Przychody

Całkowite przychody za 12 miesięcy do 31 grudnia wyniosły 561,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 53,4% w porównaniu z 365,9 mln EUR w roku poprzednim.

Evolution oświadczył, że choć wynikało to głównie ze zwiększonych prowizji od klientów, pomogło temu również przejęcie NetEnt, które zostało sfinalizowane 2 grudnia ubiegłego roku. Połączony biznes działa teraz pod nazwą Evolution.

Dzięki przejęciu NetEnt, dodajemy drugi pion do naszej niezrównanej oferty kasyn na żywo oraz dwie silne i fantastyczne nowe marki do naszego portfolio produktów. To sprawia, że ​​jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji naszych długoterminowych ambicji zajęcia wiodącej pozycji na świecie w segmencie kasyn online – powiedział dyrektor generalny Evolution, Martin Carlesund.

Wydatki

Jeśli chodzi o wydatki w 2020 roku, koszty operacyjne wyniosły 261,4 mln €, czyli o 25,5% więcej niż w roku poprzednim, przy czym wzrost ten wynikał głównie z kosztów związanych z przejęciem NetEnt. Doprowadziło to do zysku operacyjnego w wysokości 299,7 mln euro.

Zysk przed odliczeniem odsetek, opodatkowania i amortyzacji (EBITDA), skorygowany o pozycje jednorazowe, wyniósł 351,6 mln euro i był o 92,2% wyższy niż w 2019 roku.

Pandemia miała miejsce przez cały rok. Nasz wzrost organiczny był solidny już na początku 2020 r. I cieszę się, że przez cały rok zdołaliśmy utrzymać ten trend –  powiedział Carlesund.

Przejęcie NetEnt

Evolution przedstawił również szczegóły dotyczące wyników w czwartym kwartale, którego druga część obejmowała przejęcie NetEnt. Przychody wyniosły 177,7 mln euro, co oznacza wzrost o 67,6% rok do roku, przy czym 17,8 mln euro z tego przychodu przypadło na gry NetEnt.

Jeśli chodzi o wyniki geograficzne, 81,1 mln EUR przychodów pochodziło z działalności dostawcy w pozostałych częściach Europy, a kolejna najwyższa kwota (41,9 EUR) pochodziła z Azji. Wielka Brytania wygenerowała 13,9 mln EUR przychodów w czwartym kwartale, wyprzedzając Amerykę Północną z 12,6 mln EUR i kraje skandynawskie z 11 mln euro. Pozostałe 17,1 mln EUR zostało wygenerowane w innych krajach.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne wzrosły o 62,0% do 92,8 mln €, w tym 19,4 mln € na restrukturyzację i koszty akwizycji związane z transakcją NetEnt, podczas gdy EBITDA za kwartał była wyższa o 107,2% i wyniosła 115,6 mln €.

Evolution odnotował 818 000 € w pozycjach finansowych, co oznacza, że zysk przed opodatkowaniem osiągnął 84,0 mln €. Tym samym odnotowano na tym polu wzrost o 72,8% – porównując rok do roku. Dostawca zapłacił 3,4 mln euro podatku, co oznacza, że ​​zakończył okres z 80,6 mln euro zysku, co stanowi wzrost o 72,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Możemy wiele oczekiwać od nowego roku. Wkraczamy w niego po wielu sukcesach w 2020 roku. Jestem optymistycznie nastawiony, ponieważ posiadamy zespół pełen znakomitych fachowców, który poradzi sobie z każdym zadaniem – powiedział Carlesund.

Dyrektor generalny Evolution powiadomił również media, że niebawem podzieli się z nimi kolejnymi wiadomościami związanymi z firmą. Głównie na myśli miał plany Evolution na współpracę z operatorami.