Ogolna 12 maja 2022

Francesco Rodano: Promocja odpowiedzialnej gry działa na korzyść branży

Francesco Rodano, dyrektor do spraw polityki firmy w Playtech udzielił wywiadu dla portalu SBC Noticias, w którym poruszył temat rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i ich wpływu na niedawno uregulowane rynki Ameryki Łacińskiej. 

Regulacja rynków Ameryki Łacińskiej

Francesco Rodano zapewnił, że firma Playtech z zadowoleniem obserwuje ruchy, które zachodzą na rynkach Ameryki Łacińskiej i żywi nadzieję, że kolejne regulacje wkrótce wejdą w życie.

– Ameryka Łacińska jest jednym z kluczowych rynków Playtech. Region przechodzi fazę transformacji pod względem regulacji branży rozrywkowej. Niektóre kraje są jednak na bardziej zaawansowanym etapie niż inne. Kolumbia, Meksyk, prowincja i miasto Buenos Aires, a także inne jurysdykcje, już zalegalizowały ten sektor, a w większości innych miejsc trwają dyskusje na ten temat. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat większość terytoriów w regionie, prawdopodobnie począwszy od Brazylii, zostanie uregulowana tak, jak w Europie 15 lat temu i jesteśmy gotowi do odegrania naszej roli we wszystkich tych obszarach – mówi Rodano.

– Celem naszej  firmy jest działanie na wszystkich obecnie regulowanych i nowo regulowanych rynkach, na których generowane jest ponad 85 procent przychodów grupy. Dobrym przykładem jest Buenos Aires. Gdy tylko nowe przepisy weszły w życie, złożyliśmy wniosek o licencję dostawcy, która pozwala nam oferować nasze gry i usługi wszystkim operatorom rozpoczynającym działalność w tej jurysdykcji. Dzięki elastyczności i rozległości naszej oferty, która obejmuje naszą platformę zarządzania graczami, zakłady sportowe, kasyno, kasyno na żywo, poker i bingo, jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby lokalnych i międzynarodowych operatorów dowolnej wielkości – dodaje dyrektor do spraw polityki firmy w Playtech.

Rola sztucznej inteligencji

Szlaki dla innych rynków Ameryki Łacińskiej zdaje się przecierać Buenos Aires, które niedługo po wprowadzeniu regulacji rozpoczęło również proces wdrażania programów odpowiedzialnej gry. Rodano uważa, że jest to solidny punkt wyjścia do dalszych działań w tym kierunku, a kluczową rolę może odegrać sztuczna inteligencja: – Przez lata włożyliśmy wiele wysiłku w wykorzystanie technologii stosowanej do ochrony graczy. Naszym celem jest zidentyfikowanie potencjalnie podatnych graczy na jak najwcześniejszym etapie i skoncentrowanie naszych działań interwencyjnych w szczególności na nich – mówi Włoch.

– Tradycyjnie branża wykorzystuje proste dane oparte na ustalonych progach, takich jak wpłacone lub postawione pieniądze oraz czas spędzony na grze, w celu wykrycia potencjalnych problematycznych graczy. Te metody są prawdopodobnie zbyt ogólne, aby były precyzyjne. Zamiast tego używamy sztucznej inteligencji do analizowania do 70 różnych markerów behawioralnych dla każdego gracza, aby oznaczyć osoby zagrożone, a następnie przeprowadzić spersonalizowaną interwencję dostosowaną do indywidualnych profili behawioralnych. W naszych testach interwencje oparte na sztucznej inteligencji okazały się ponad dwudziestokrotnie skuteczniejsze w wyzwalaniu odpowiedzialnej gry niż poprzednie ogólne kampanie e-mailowe – ocenia Rodano.

Promocja odpowiedzialnej gry działa na korzyść rynku

Dyrektor ds. polityki Playtech uważa również, że działania promujące odpowiedzialną grę są szczególnie ważne w regionach, w których wciąż mamy do czynienia z szarą strefą. Jest on zdania, że bezpieczniejsza kultura gry wpływa na poprawę wizerunku całej branży i działa na korzyść potencjalnych regulacji.

– Lepsza reputacja branży gier sprawiłaby, że ustawodawcy byliby mniej niechętni do walki z legalizacją tego sektora. Istniejące dobre praktyki zapewniłyby również lepszą podstawę do tworzenia ram regulacyjnych – utrzymuje.

Dodaj komentarz