Ogolna 29 kwietnia 2022

Grupa STS z rekordową skorygowaną EBITDA za 2021 rok

autor: redakcja
W opublikowanych wynikach finansowych za 2021 rok, Grupa STS poinformowała o wygenerowaniu skorygowanej EBITDA na rekordowym poziomie 216 mln zł, co oznacza wzrost o 43% rok do roku. Dodatkowo przychody Grupy STS w 2021 roku wyniosły 498 mln zł. W tym przypadku również mówi się o wzroście rdr. o 28% procent. 

Wyniki finansowe Grupy STS

Wzrost o 43% skorygowanej EBITDA na rekordowym poziomie 216 mln zł, zwiększone przychody w wysokości 498 mln zł, oznaczające wzrost o 28%, a także zysk netto w wysokości 139 mln zł, większy o 29% – tak prezentują się wyniki Grupy STS w porównaniu z 2020 rokiem. Główna spółka operacyjna Grupy STS osiągnęła natomiast wynik netto na poziomie 153 mln zł, co również oznacza wzrost o 21% rok do roku.

Zgodnie z polityką dywidendy STS Holding, zyski wypracowane przez spółki Grupy STS trafią do STS Holding, a następnie zostaną wypłacone akcjonariuszom w postaci 100% jednostkowego zysku netto.

O wynikach z zeszłego roku wypowiedział się prezes zarządu STS Holding, Mateusz Juroszek: – Zeszły rok był dla nas niezwykle intensywny. Osiągnęliśmy nie tylko najlepsze wyniki finansowe w historii całej naszej Grupy, ale wprowadziliśmy STS Holding na rynek główny warszawskiej giełdy, dokonaliśmy również systematyzacji naszej działalności, upraszczając strukturę grupy kapitałowej. Udowodniliśmy, że dzięki licznym przewagom konkurencyjnym i unikatowemu modelowi biznesowemu osiągamy niezwykle atrakcyjne rezultaty finansowe i operacyjne. Zgodnie z naszymi deklaracjami będziemy dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami STS Holding.

Dane operacyjne za I kwartał

Grupa STS przedstawiła także dane operacyjne za I kwartał 2022 roku. Tutaj również zauważone zostały rekordowe wyniki, gdyż NGR wyniósł wartość ponad 158 mln zł. Do tej pory w najlepszym kwartale, który przypadł na Q2 2021 roku NGR wyniósł niemal 158 mln zł. W takich słowach początek roku skomentował Mateusz Juroszek: – Początek 2022 roku przyniósł zdecydowane zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym. Mimo niesprzyjającym okolicznościom – rosnącym stopom procentowym, konfliktowi zbrojnemu na Ukrainie i chaosowi podatkowemu – osiągnęliśmy bardzo dobre wskaźniki operacyjne. Co więcej, dzięki pozytywnej atmosferze wokół polskiego sportu, za sprawą m.in. awansu naszej kadry na mundial w Katarze, oraz korzystnemu kalendarzowi wydarzeń sportowych liczymy na jeszcze lepsze wyniki w H2 2022 i szczególnie dobre rezultaty w końcówce roku. Przewidujemy, że w bieżącym roku NGR Grupy wzrośnie o 15-20%, a marża EBITDA wyniesie ponad 40%. 

Dodaj komentarz