Ogolna 20 kwietnia 2023

Hiszpania: Rząd finansuje badania dotyczące skutków hazardu

Ministerstwo konsumpcji w Hiszpanii wezwało ośrodki badawcze do ubiegania się o dotacje o wartości 1,6 miliona euro w sprawie badań dotyczących skutków hazardu. 

Jakie podmioty mogą składać wnioski?

Opublikowane w hiszpańskim dzienniku urzędowym rozporządzenie wzywa do składania wniosków publiczne uniwersytety, instytuty uniwersytety, stowarzyszone ośrodki, a także podmioty zdrowia publicznego zrzeszone w krajowym systemami opieki zdrowotnej. O zrealizowanie badań mogą ubiegać się również podmioty non-profit, które muszą poinformować, że ich celem jest realizacja inicjatyw badawczych.

Aby zostać rozpatrzonym, każdy wnioskodawca musi przedstawić plan projektu. Do składania wniosków zachęca się również organizacje współpracujące z loteriami, pokerem czy zakładami.

Cele badań

Głównym celem badań jest koncentracja na wczesnym wykrywaniu szkodliwych zachowań wynikających z hazardu, a także ocena wpływu hazardu na jednostkę, rodzinę oraz pozycję społeczną. Ponadto badania muszą również przyjrzeć się temu, jak zminimalizować szkody związane z hazardem i zbadać wpływ szkód ze względu na płeć.

Hiszpański rząd przyjmuje zgłoszenia do 19 maja, a zainteresowani muszą składać projekty za pośrednictwem hiszpańskiego regulatora gier hazardowych (DGOJ).

Dodaj komentarz