Ogolna 26 kwietnia 2023

Hiszpański regulator nałożył sankcje na 20 operatorów w drugiej połowie 2022 roku

Hiszpański regulator Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) nałożył sankcje na 20 operatorów internetowych za nielegalne działania hazardowe w drugiej połowie 2022 roku. 

Aktywna walka hiszpańskiego regulatora

W drugiej połowie 2022 roku, hiszpański regulator skontaktował się z 20 operatorami w sprawie poważnych lub bardzo poważnych wykroczeń dotyczących zakładów oraz gier hazardowych online, które naruszały przepisy o grach hazardowych – Regulacion del Juego (LRJ).

Spośród operatorów, z którymi się skontaktowano, siedmiu zakazano oferowania gier hazardowych online w Hiszpanii przez okres dwóch lat. Każdy operator został również ukarany grzywną w wysokości 5 milionów euro, przy czym kary wyniosły łącznie 35 milionów euro w drugim półroczu.

Kary finansowe dla pozostałych operatorów

W przypadku pozostałych, trzynastu operatorów, DGOJ również wykrył poważne naruszenia, nakładając kary finansowe w wysokości 560 tysięcy euro. Dziewięć z trzynastu naruszeń związanych było z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy i marketingu gier hazardowy w Hiszpanii, a każdy operator został ukarany grzywną w wysokości 10 tysięcy euro.

Czterech pozostałych operatorów otrzymało kary w wysokości od 125 tysięcy euro do 160 tysięcy euro za umożliwienie grania online osobom, które samy wykluczył się z hazardu lub za nieprzestrzeganie wymagań technicznych.

Dodaj komentarz