Ogolna 1 marca 2023

IGT z dobrymi wynikami finansowymi za 2022 rok

Firma International Game Technology (IGT) poinformowała, iż osiągnęła wszystkie kluczowe cele finansowe w 2022 roku, pomimo spadków w swoim podstawowym segmencie, czyli Global Lottery. 

Osiągnięte cele finansowe

Gigant technologiczny poinformował, iż zdołał zredukować niektóre koszty w swoim biznesie, zgodnie z ustaloną strategią. Przychody samej grupy były wyższe w porównaniu z 2021 rokiem, a działy Global Gaming oraz PlayDigital odnotowały wzrost. Spadły z kolei operacje Global Lottery. Mimo to, IGT zakomunikowała, że 2022 rok był momentem znaczących osiągnięć finansowych, a sama firma ma silną pozycję we wszystkich segmentach w 2023 roku.

W takich słowach rezultaty skomentował dyrektor generalny IGT, Vince Sadusky: – W zeszłym roku osiągnęliśmy wszystkie nasze cele finansowe, wzmacniając pozycję lidera produktów w naszych działaniach Global Lottery, Global Gaming oraz PlayDigital. Ważna strategiczna praca wykonana w ciągu ostatnich kilku lat przekształciła IGT w firmę o wyższych perspektywach wzrostu, lepszym profilu zysków i solidniej ścieżce do realizacji naszych długoterminowych celów.

Umożliwiło to również na zanotowanie rekordowych zwrotów z kapitału dla akcjonariuszy. W kolejny rok wchodzimy z mocnej pozycji z dobrą dynamiką we wszystkich segmentach biznesowych – mówi Sadusky.

Rezultaty w 2022 roku

W 2022 roku IGT odnotowała przychody na poziomie 4,23 mld dolarów, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z 2021 rokiem. Przychody Global Lottery spadły o 8% do 2,6 mld dolarów z powodu niższej sprzedaży we Włoszech. Dobrze wypadły globalne przychody z gier, które wzrosły aż o 28% do 1,4 mld dolarów. Wpływ na takie wyniki ma sprzedaż jednostek zmiennych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz zwiększenie zysków z instalacji.

Operacje w USA oraz Kanadzie przyniosły 2,55 mld dolarów przychodów grupy, gdzie we Włoszech przychód wyniósł 1,06 mld dolarów. Koszty operacyjne IGT wzrosły o 3,6% do 3,30 mld dolarów. Na temat rezultatów wypowiedział się również Max Chiara, dyrektor finansowy IGT: – Rok 2022 był kolejnym rokiem znaczących osiągnięć finansowych. Wygenerowaliśmy silne przepływy pieniężne, jednocześnie finansując zwiększone inwestycje z myślą o przyszłym rozwoju. To wszystko pozwoliło nam znacząco zredukować zadłużenie. 

tagi:IGT

Dodaj komentarz