Bukmacherka 21 lutego 2024

Nowa edycja programów grantowych Fundacji Totalizatora Sportowego

autor: redakcja
Wystartowała druga edycja programów grantowych Fundacji Totalizatora Sportowego. "Odpowiedzialni społecznie", "Z kobietami-patriotkami", "Polska dziś i jutro", to trzy sprawdzone programy znane już z ubiegłego roku, które będą miały swoją kontynuację. Szczegółowe informacje o ich celach, zasadach zainteresowani znajdą na odrębnych stronach programowych.

Odpowiedzialni społecznie

Program skierowany jest do jednostek, organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację zadań społecznych związanych m.in. z integracją, dobroczynnością, wzmacnianiem wspólnot i społeczności lokalnych, oraz działaniami humanitarnymi.

Z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terenie Ukrainy Fundacja Totalizatora Sportowego szczególną uwagę zwraca na działania skierowane na pomoc uchodźcom, ofiarom trwającego konfliktu.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-odpowiedzialni-spolecznie#cnt

Z kobietami-patriotkami

Promocja polskiej historii jest dla Fundacji jednym z kluczowych wyzwań. Fundacji Totalizatora Sportowego zależy na kształtowaniu i wzmacnianiu patriotycznych postaw a także wspieraniu inicjatyw przypominających o wydarzeniach i postaciach, które ukształtowały przez stulecia nasz naród.

Szczególną rolę w tej bogatej, często trudnej historii odegrały kobiety. To właśnie z myślą o nich Fundacja Totalizatora Sportowego kontynuuje program grantowy, którego celem jest wspieranie projektów nawiązujących do dokonań Polek-Patriotek. Fundacja Totalizatora Sportowego zachęca organizacje, placówki i instytucje do wspólnych działań w tym obszarze.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy…

Polska dziś i jutro

“Polska dziś i jutro” to trzeci z programów grantowych, który będzie realizowany także w 2024 roku. Jego cele skierowane są na promowania polskiej kultury i podtrzymywania tradycji narodowej. Jednocześnie Fundacja Totalizatora Sportowego poszukuje nowoczesnych środków wyrazu postaw patriotycznych. Jej celem jest również ochrona wielowiekowego dziedzictwa polskiej historii i kultury.

Program skierowany jest do podmiotów, którym bliskie są ww. wartości i których działalność skierowana jest właśnie na wspieranie kultury narodowej.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy…

Dodaj komentarz