Ogolna 16 kwietnia 2021

Nowy dyrektor w Departamencie Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier

Bartłomiej Korniluk został nowym dyrektorem w Departamencie Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier przy Ministerstwie Finansów. Na stanowisku zastąpił Justynę Przekopiak. Co wiemy o nowym dyrektorze?

Bartłomiej Korniluk to 44-letni doktor prawa (UW), LL.M. (MLU), wieloletni praktyk, którego znaczny obszar zainteresowań dotyczy także kwestii procesu legislacji, public policy affairs oraz risk & compliance. Posiada ogromne doświadczenie w biznesie, a przed wieloma laty zaliczył także niewielki epizod w firmie z sektora branży bukmacherskiej.

Edukacja

Nowy dyrektor Departamentu po ukończeniu szkoły średniej w 1996 roku udał się na studia prawnicze na Uniwersytet Białostocki. Naukę na tamtejszym uniwersytecie zakończył w 2001 roku z tytułem magistra z prawa finansowego.

Co ciekawe już pod koniec studiów w Białymstoku, bo w 2000 roku, Korniluk dostał się na prestiżowy Uniwersytet Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze, gdzie poszerzał swoją wiedzę z zakresu prawa finansowego przez okres dwóch lat. Następnie kształcił się jeszcze w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w latach 2002-2004, gdzie był beneficjentem stypendium premiera.

Doktorat

Zgodnie z przewidywaniami w 2011 roku Bartłomiej Korniluk rozpoczął doktorat z prawa finansowego na wydziale Prawda i Administracji w katedrze Prawa Finansowego na Uniwersytecie Warszawskim. Promotorem 44-latka został prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Korniluk w trakcie swojego doktoratu zajmował się prawem finansowym, a także m.in. ustawą hazardową, o której napisał pracę doktorską. Temat pracy brzmiał: “Koncepcja opodatkowania urządzania gier losowych na automatach w prawie polskim w latach 20006-2009. Wnioski de lega lata i de lege ferenda”. Wówczas przyszły doktor prawa zdecydował się na taki temat, ponieważ jego zdaniem historia dziejów pokazała, że hazardu nie można zakazać społeczeństwu, gdyż wszelkie tego typu próby zawsze kończyły się klęską.

Tym samym, w świetle nieskuteczności tych zakazów, konstytucyjną koniecznością jest regulowanie hazardu w sposób pozytywny, czyli tolerowanie hazardu jako regulowanej dziedziny gospodarki w celu uzyskania możliwości moderowania skali, jak i sposobu konsumpcji, a nawet jej ograniczania, a nie jako nakaz regulacji negatywnej, opartej na prostym zakazie ich świadczenia.

Celem pracy Korniluka było ustalenie dopuszczalnego kierunku koncepcji opodatkowania urządzania gier losowych na automatach oraz znalezienie dla lat 2006-2009 odstępstw od ustalonego w ten sposób wzorca i źródeł tych dystorsji. Ogólnym celem była jednak ocena prawidłowości i kształtowania i wykorzystania modeli w tym okresie, przez pryzmat polityki państwa odnośnie do gier.

Co ciekawe badania w pracy Korniluka nie tylko dotyczyły dokumentów zebranych przez sejmową komisję śledczą ds. wyjaśniania tzw. afery hazardowej, ale także innych, co czyni pracę jeszcze bardziej wartościową.

Oficjalnie doktorem nauk prawa finansowego Bartłomiej Korniluk został w 2018 roku. Warto zaznaczyć, że obronę doktorską ukończył z wyróżnieniem.

Monografia: Ustawa o grach hazardowych. Lobbing, legislacja, podatki, notyfikacja

W 2019 roku Bartłomiej Korniluk wydał monografię, która opisuje proces powstawania przepisów fiskalnych. Jak czytamy w opisie autor koncentruje się w niej przede wszystkim na działaniach lobbingowych podmiotów komercyjnych konkurujących o udziały w rynku gier losowych za pomocą zmian legislacyjnych. Jest to o tyle ciekawe, iż przedstawiony opis działań z pewnością jest tożsamy także dla innych, ważnych dla państwa obszarów regulacyjnych. Głównym obszarami badawczymi pracy są prawo administracyjne, europejskie, konstytucyjne i podatkowe

W obszernej monografii autor opisuje dwa prawno-podatkowe zagadnienia, które są istotne zarówno z punktu widzenia rozwoju nauki prawa, ale także i praktyki:

  • możliwość wdrożenia parafiskalnych dopłat w grach losowych na automatach,
  • wpływ braku notyfikacji norm technicznych na skuteczność obowiązywania norm fiskalnych.

Wartym uwagi jest fakt, że po raz kolejny w swojej karierze naukowej 44-latek zajął się tematem, nad którym w polskiej nauce prawa nie było przeprowadzonych żadnych badań.

Kariera zawodowa

Bartłomiej Korniluk zaraz po ukończeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2004 – przyp. red) pracował w Ministerstwie Finansów przez niemal półtora roku jako specjalista z zakresu prawa w departamencie, który zajmował się podatkiem VAT.

Następnie przez niemal półtora roku pracował w firmie bukmacherskiej, Fortuna (2005 – 2006 – przyp. red), gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. operacyjnych i prawnych. Z całą pewnością nabył tam sporo wiedzy praktycznej z sektora zakładów wzajemnych, ale jak spojrzymy na dalsze etapy kariery 44-latka bardziej interesowało go prawo hazardowe dotyczące gier losowych, czy na automatach.

Poza tym Bartłomiej Korniluk przez blisko 15 lat jest już radcą prawnym w Izbie Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych. Co więcej od wielu lat zasiada również w radach nadzorczych spółek: Eksportuj.pl Sp z o.o. oraz MIKO SP z o.o., która działa w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego.

Rosnące kompetencje w Ministerstwie Finansów

Ministerstwo Finansów decyzjami personalnymi pokazuje, że chce skupiać w swoich szeregach ludzi kompetentnych i znających dany segment podatkowy nie tylko z perspektywy podmiotu fiskalnego, ale również od strony operatorów i biznesu. Jest to bardzo dobry kierunek, który nawiązuje do zachodnich standardów, w których ludzie z doświadczeniem zajmują wysokie stanowiska urzędnicze w placówkach ministerialnych. Otwarcie na dialog i wykorzystywanie zdobytych umiejętności w praktyce powinny być wyróżnikiem nowego dyrektora w departamencie podatków sektorowych.

Pozytywnie o nowym dyrektorze wypowiadają się również pracownicy Ministerstwa Finansów. W rozmowie z Interplay urzędnicy chwalą Korniluka za wiarygodność, wiedzę, zaangażowanie i pasję do obszarów w których pracuje.

Nowe wyzwanie

Kandydatura 44 latka patrząc na jego dotychczasową karierą zawodową i naukową wydaje się odpowiednia. Przede wszystkim Korniluk od 20 lat jest praktykiem prawa, a jego liczne publikacje naukowe, w tym także monografia, dotyczyły ustawy o grach hazardowych. Ważnym atutem Korniluka jest również fakt, że co prawda kilkanaście lat temu, ale pracował w jednej z największych firm bukmacherskich w Polsce, a także w Ministerstwie Finansów.

Nasza redakcja życzy nowemu dyrektorowi samych trafnych decyzji, które pozytywnie wpłyną na rozwój polskiego rynku hazardowego. Mamy nadzieję, że doświadczenie z różnych segmentów branży pomoże w skutecznym zarządzaniu i wpływaniu na ograniczenie szarej strefy w Polsce.

Fot. linkedin Bartłomiej Korniluk 

Dodaj komentarz