Ogolna 6 lipca 2020

NSA: Prawo unijne nie może być usprawiedliwieniem dla nielegalnego hazardu

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że prawo unijne nie może być usprawiedliwieniem dla nielegalnego hazardu. Tym samym orzekł, że kara dla jednej ze spółek w wysokości 12 tys. złotych za urządzanie gier na automacie HOT SPOT była słuszna. Wyrok jest prawomocny. 

Skarga kasacyjna spółki

Jak donosi “Rzeczpospolita” skarga kasacyjna spółki, która czuła się pokrzywdzona w związku z karą za uprawianie nielegalnego hazardu, została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzie orzekający w sprawie nie miał wątpliwości, że kara jest słuszna, a sankcje jakie zostały nałożone nie godziły w podstawowe prawa i wolności unijne.

Przypomnijmy, że w sprawie tej chodziło o urządzanie gier na automacie HOT SPOT. Wówczas funkcjonariusze uznali, że gry te miały charakter losowy i komercyjny, a tym samym podjęli decyzję o karze finansowej w wysokości 12 złotych grzywny. Kara wydawała się dość oczywista, ponieważ właścicielem urządzenia była osoba, która nie prowadziła kasyna lub salonu gier i nie miała koncesji na prowadzenie tego typu rozrywki.

Linia obrony spółki

Ukarana spółka obrała ciekawą linię obrony, ponieważ powołała się m.in. na “Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej”. Zdaniem prawników spółki zgodnie z art. 6 i art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych naruszona została wolność wyboru zawodu i podejmowania pracy, wolność prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawo własności.

Argumentacja ta – podobnie jak urzędników i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – nie przekonała Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem orzekających art. 15 Karty praw podstawowych UE dotyczy prawa wyboru zawodu i wykonywania pracy, a to jest równoznaczne z tym, że beneficjentami tych praw są osoby fizyczne, które same wybierają zawód. Pod takie zasady nie podlegają jednak osoby prawne, gdyż nie mają zawodu. Co więcej prawa i wolność zagwarantowane w ww. Karcie nie mają charakteru absolutnego, a to oznacza, że mają ograniczenia.