Ogolna 26 lipca 2021

Pierwsze historyczne spotkanie „Kobiety Gamingu“ za nami [RELACJA]

autor: Maciej Akimow

W piątek 23 lipca odbyło się pierwsze historyczne spotkanie „Kobiety Gamingu“ zainicjowane przez Interplay i firmę IGT. Wydarzenie miało za zadanie zintegrować całe środowisko i umożliwić wymianę doświadczeń. Po dużej frekwencji jak i pierwszych komentarzach bezpośrednio po wydarzeniu, można zakładać, że cel został osiągnięty. Uczestniczki nie kryły zadowolenia, oraz zapowiedziały udział w kolejnych edycjach.

Na wydarzenie zostały zaproszone przedstawicielki wszystkich segmentów rynku rozrywkowego w Polsce. Mimo tego, że Panie bardzo często reprezentowały odmienne gałęzie branży, nie miało to jednak żadnego znaczenia w czasie wspólnego networkingu, rozmowy i wymiany doświadczeń. Uczestniczki dzieliły się swoimi historiami i opowieściami na temat ich pracy, dzięki czemu wszyscy mogli jeszcze bardziej zrozumieć specyfikę branży hazardowej.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania i kilku przemówień. Jako pierwszy przemawiał Maciej Akimow, redaktor naczelny Interplay, który opowiedział w jaki sposób zrodził się cały projekt oraz na konkretnych przykładach przedstawił, jak Interplay ma zamiar wspierać obecność kobiet w branży hazardowej.

W następnej kolejności głos zabrał Jarosław Dąbrowski, członek zarządu firmy IGT. Firma w swojej misji ma wpisanie wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy IT, dlatego przedstawiciel firmy podkreślił i docenił rolę, jaką kobiety pełną w naszej branży.

Później swoim przemówieniem gości zajęła Ewa Ulicz, Marketing and Product Development Director, która od samego początku pozytywnie odnosiła się do prokobiecych aktywności Interplay i była realnie zaangażowana w nasze wspólne działania. W tym miejscu redakcja Interplay chce również podziękować za udaną współpracę Agnieszce-Krawczyk Dąbrowskiej, która razem z Ewą tworzy świetny duet i wpływa pozytywnie na wizerunek nie tylko samego IGT, ale również całej branży. Bardzo doceniamy to i cieszymy się, że możemy współpracować z takimi osobami.

Na koniec swoimi przemyśleniami podzieliła się Kamila Kurkowska, która była gościem specjalnym wydarzenia „Kobiety Gamingu“. Kamila jest szefową organizacji Women in Law, działaczką D&I w branży prawniczej, wykładowczynią na SWPS i przedstawicielką ELTA. Wobec licznych aktywności zawodowych i aktywistycznych wszyscy zebrani na sali mogli usłyszeć o doświadczeniach budowania podobnych społeczności i inicjatyw w nieco innej branży, która jednak nie jest tak odległa, jak mogłoby się to wydawać.

Później każda z Pań przedstawiła się z imienia, nazwiska oraz stanowiska firmy, którą reprezentuje. Po tym zaczęła się część kuluarowa, której opisywać już nie będziemy, bo owianie jej tajemnicą będzie najlepszym sposobem reklamy i zachęcenia pozostałych kobiet pracujących w naszej branży do zjawienia się na kolejnej edycji, o której będziemy informować.

Redakcja pragnie jeszcze raz podziękować wszystkim Paniom za przybycie. To Wy codziennie budujecie tę branżę, co nigdy nie umknie niczyjej uwadze. Szczególnie Interplaya! Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy razem na kolejnym wydarzeniu w jeszcze liczniejszym gronie. Dziękujemy również firmie IGT, z którą mogliśmy wspólnie zorganizować ten event, a nasza współpraca może być dobrym przykładem budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w kooperacji podmiotu prywatnego z medium branżowym. Dziękujemy!