Ogolna 22 kwietnia 2022

Playtech z pomocą dla Ukrainy

Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Playtech aktywnie wspiera swoich pracowników na Ukrainie poprzez utworzenie struktury, której celem jest niesienie pomocy tym osobom.

Dostawy żywności, wody i leków

Firma zatrudnia przeszło 7000 osób, które pracują w biurach znajdujących się w 24 krajach rozlokowanych na całym świecie. Jedno z tych biur, w której zatrudnienie znajduje 714 pracowników, mieści się w Kijowie. W przeciągu kilku godzin od rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy, firma utworzyła i wdrożyła procesy oraz podjęła działania, aby wesprzeć swoich ludzi i ich rodziny.

Playtech otworzył całodobową infolinię dla swoich pracowników na Ukrainie oraz zaoferował transport i pomoc rodzinom, którym uda się przekroczyć granicę, a także wsparcie w relokacji w bezpieczniejsze rejony rodzin, które cały czas pozostają na Ukrainie. Na tym jednak nie koniec. Firma zapewnia również dostawy żywności, wody i leków, pomoc medyczną oraz wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych wojną.

Co więcej Grupa zapewnia również wsparcie technologiczne i umożliwia swoim pracownikom dostęp do alternatywnych metod płatności, monitoruje media społecznościowe oraz raporty o ruchu drogowym, by wyznaczyć swoim pracownikom najbezpieczniejsze trasy do obszarów niezagrożonych. Firma pomogła w ten sposób już przeszło 250 osobom, których zdecydowaną część stanowią rodziny pracowników.

Stworzona w ten sposób struktura organizacyjna była na tyle efektywna, że o pomoc do Playtech zwróciło się ponad 10 firm w tym znane firmy z branży gamingowej z siedzibami na Ukrainie, organizacje międzynarodowe i NGO (pozarządowe), które dostały dostęp do naszych struktur i pomocy w ramach przeprowadzanych przez nas działań humanitarnych na Ukrainie.

Obecnie Playtech ma ponad 300 wolontariuszy wśród swoich pracowników, którzy zgłosili chęć pomocy swoim kolegom na Ukrainie i poza aby zapewnić, że wszyscy są bezpieczni i otrzymają odpowiednie wsparcie. Wszyscy nasi wolontariusze byli kierowani i instruowani przez specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego i psychologów.

Wsparcie dla Ukrainy

Playtech nie ogranicza się jednak w niesieniu pomocy tylko do swoich pracowników. Firma dołączyła do akcji humanitarnej, która wspiera wszystkich mieszkańców Ukrainy. Tym samym koordynowała przekazanie ośmiu ton wsparcia medycznego i leków, a także, we współpracy z Sarel Logistics Solutions & Products for Advanced Medicine, nabyła i dostarczyła 4 tony materiałów medycznych bezpośrednio do ukraińskich szpitali.

– Kryzys na Ukrainie ma niszczycielski wpływ na nas wszystkich, a naszym priorytetem od samego początku było bezpieczeństwo naszych ludzi na Ukrainie. Jako wiodąca firma technologiczna z zobowiązaniami wobec swoich interesariuszy, mamy obowiązek chronić pracowników, ich źródła utrzymania oraz cały biznes Playtech. Dlatego też ich potrzeby były w centrum wszystkich naszych planów i kierowały każdą naszą decyzją, którą podjęliśmy – mówi Mor Weizer, CEO Playtech.

– Jesteśmy w ciągłym kontakcie ze wszystkimi swoimi pracownikami znajdującymi się w Kijowie i cały czas koncentrujemy się na wspieraniu naszych ludzi. Siła i charakter okazywane przez Ukraińców są naprawdę godne podziwu i inspirujące – dodaje Weizer.

 Alyona Novgorodskaya, wiceprezydent ds. rozwoju biznesu w ambasadzie Ukrainy w Izraelu nie kryła wdzięczności za wszystko co do tej pory zrobił Playtech: – W imieniu Centrum Pomocy Ukrainie w Izraelu „Zjednoczcie się dla Ukrainy” oraz Ambasady Ukrainy w Izraelu, wyrażamy wdzięczność za znaczący wkład w tym pomoc w zbieraniu darowizn i organizowaniu humanitarnej pomocy medycznej dla Ukrainy – zakończyła Alyona Novgorodskaya.