Ogolna 11 lutego 2020

Ponad 2,3 mld zł podatku od gier w budżecie państwa

Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie dotyczące podatku od gier. Wynika z niego, że podmioty związane z grami wniosły do budżetu państwa prawie 2,4 mld zł., z czego bukmacherzy ponad 800 milionów.

Polskie prawo stanowi, że wszystkie gry hazardowe opodatkowane są podatkiem od gier, a w przypadku wygranych przekraczających 2280 zł także podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Na mocy art. 71 ust. 1 ustawy o grach losowych podatnikiem podatku od gier jest podmiot organizujący gry hazardowe, działający na podstawie odpowiednich zezwoleń lub koncesji. W przypadku zakładów wzajemnych obowiązek podatkowy pojawia się już w momencie, gdy podmiot ten rozpoczyna działalność związaną z organizacją gier, niezależnie od tego, czy dotyczy to punktów stacjonarnych czy też za pośrednictwem Internetu. Jednoznaczne jest to z tym, że to właśnie firma organizująca grę obciążona została obowiązkiem uiszczenia podatku.

Podstawę opodatkowania podatku od gier stanowi:
1) W loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze – podatek wynosi 15%.
2) W grze liczbowej – suma wpłaconych stawek – podatek wynosi 20%.
3) W zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek – podatek wynosi 2,5% w zakładach wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt, a 12 % w pozostałych przypadkach.
4) W pokerze rozgrywanym w formie turnieju – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju – podatek wynosi 25%.
5) W grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier – podatek wynosi 50%.

Według sprawozdania Ministerstwa Finansów, podatek od gier na poszczególne rodzaje gier kształtował się następująco w roku 2019:

We wszystkich rodzajach gier odnotowano największy wzrost zapłaconego podatku w ostatnim, czwartym kwartale 2019 roku. Najmniejsze zmiany odnotowano w kasynach (wzrost o 20 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału), największe różnice w zapłaconym podatku pojawiły się w salonach gier na automatach – wzrost ponad dwukrotnie w odniesieniu do pierwszego kwartału. Zamknięcie nielegalnie działających punktów przez Krajową Administrację Skarbową i dynamiczny wzrost liczby nowych salonów otwartych przez Totalizator Sportowy mogły przyczynić się do tak gwałtownego wzrostu liczby grających w legalnych miejscach.

Porównano także wartości podatku w okresie 2017 – 2019, gdzie widać znaczny wzrost dla niektórych rodzajów gier. W 2018 roku, po uruchomieniu Total Casino, po raz pierwszy był opłacony podatek w kategorii e-kasyno. W 2018 roku wartość podatku wynosiła 2 mln zł, natomiast już rok później było to 40 x więcej. Również salony gier na automatach odnotowały wzrost liczby legalnie grających, co przełożyło się na podatek – z 1,8 mln zł w 2018 roku do niecałych 17 mln zł w roku ubiegłym. Zakłady wzajemne opłaciły w roku 2019 prawie dwukrotnie więcej niż w 2017. Kolejni bukmacherzy wchodzą na rynek, a obroty rosną. Niewielki wzrost podatku odnotowano dla gier liczbowych, natomiast dla loterii fantowych odnotowano spadek – wartość podatku jest dwukrotnie mniejsza niż w 2017 roku.

Według sprawozdania Ministerstwa Finansów widać znaczne różnice w podatku opłacanym w segmencie zakładów wzajemnych. Podział na kanały dystrybucji jasno pokazuje, że gracze najchętniej wybierają grę przez Internet. Podczas gdy w 2017 roku stosunek podatku zapłaconego za grę w punktach naziemnych do zakładów postawionych przez Internet wynosił 50%, dziś wartość podatku w punktach naziemnych to jedynie 25% podatku za grę online. Zakłady wzajemne odnotowują wzrost z roku na rok i z kwartału na kwartał. Jedynie w I kwartale 2019 roku wartości podatku były wyższe niż w II kwartale.

W roku 2019 w zakładach wzajemnych w punktach naziemnych odnotowano spadek w kwartale II i III w stosunku do kwartału I (różnica 3 mln zł.). Natomiast w zakładach online, po początkowym spadku o 2 mln w drugim kwartale, nastąpił wzrost, który trwał aż do IV kwartału, gdzie wartość podatku była wyższa aż o 40 mln niż na początku 2019 roku.

Ministerstwo dokonało także podzielenia podatku w segmencie zakładów wzajemnych na poszczególne stawki. Przypomnijmy, że podatek wynosi 2,5% w zakładach wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt, a 12 % w pozostałych przypadkach. Wpływ z podatku 2,5 % z roku na rok maleje – w 2019 roku zapłacono go prawie dwukrotnie mniej niż w roku 2017. Różnice między kwartałami I a II i III w podatku za współzawodnictwo zwierząt wynikają z przerwy w zawodach, które odbywają się głównie na torach wyścigów konnych i trwają od kwietnia do listopada.

Podatek za zakłady wzajemne związane ze współzawodnictwem ludzi wzrasta rokrocznie o ok. 200 tys., można się więc spodziewać, że w 2020 roku zostanie przekroczona granica miliarda złotych.