Ogolna 18 stycznia 2023

Propozycja EGBA zaakceptowana. Powstanie norma znaczników szkód w grach hazardowych

autor: Mateusz Mazur
Europejskie kraje zatwierdziły propozycję EGBA dotyczącą ustanowienia wspólnego europejskiego standardu dotyczącego znaczników szkód dla hazardu online. Stanowi to znaczący krok naprzód w kierunku bezpieczniejszego hazardu w na Starym Kontynencie.

Znaczniki szkód

Członkowie Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), oficjalnego organu odpowiedzialnego za opracowywanie standardów w Europie, głosowali za stworzeniem europejskiego standardu dotyczącego wskaźników szkód w grach hazardowych online. Propozycja ustanowienia standardu została przedstawiona przez Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA) w celu wspierania bezpieczniejszego hazardu online i wzmocnienia ochrony graczy.

Znaczniki szkód to zmiany w zachowaniu gracza związane bezpośrednio z hazardem online, takie jak na przykład czas trwania gry. Co ważne, mogą one być wykorzystane do zidentyfikowania ryzykownych lub szkodliwych zachowań. Standaryzacja tych wskaźników wydaje się być kluczowa dla dalszego rozwoju skutecznych mechanizmów wczesnej interwencji.

Wiele organizacji, w tym sektor opieki zdrowotnej i operatorzy gier hazardowych, już teraz wykorzystuje własne znaczniki, ale wciąż brakuje powszechnie przyjętej listy zachowań, która byłaby uniwersalna. Propozycja EGBA dotycząca stworzenia normy CEN ma więc na celu rozwiązanie tego problemu na poziomie europejskim poprzez stworzenie znormalizowanej listy oznak szkodliwości.

Nowe standardy będą prawnie wiążące?

Głosowanie CEN odbyło się w grudniu 2022 r., a prace nad stworzeniem standardu mają rozpocząć się w I kwartale 2023 r. Cały proces ma także na celu umożliwienie szerokiemu gronu europejskich interesariuszy, w tym naukowcom, ekspertom ds. zdrowia, organom ds. gier hazardowych, operatorom, możliwości udziału w dyskusjach na temat standaryzacji. Chociaż ostateczna norma CEN będzie narzędziem opcjonalnym, może stać się również prawnie wiążąca w drodze ustawodawstwa.

– Cieszymy się, że CEN zatwierdził propozycję EGBA dotyczącą ustanowienia znormalizowanej listy znaczników szkód. Ta decyzja jest kamieniem milowym i znaczącym krokiem naprzód w kierunku bezpieczniejszego hazardu w Europie. Pragniemy podziękować naszym członkom za ich silne zaangażowanie we wspieranie bezpiecznego hazardu – powiedział Maarten Haijer, Sekretarz Generalny EGBA.

tagi:CENEGBA

Dodaj komentarz