Ogolna 14 lipca 2020

Raport finansowy European Lotteries

W skład European Lotteries wchodzą przedstawiciele krajowych loterii, którzy obsługują m.in. gry losowe. Organizacja ta zrzesza zarówno prywatne, jak i państwowe podmioty, które prowadzą działalność dochodową i non-profit w wielu krajach Unii Europejskiej. Z danych opublikowanych przez European Lotteries wynika, że wszyscy członkowie organizacji w 2019 roku przeznaczyli na społeczeństwo około 20 miliardów euro. Oczywiście każdy w jurysdykcji, w której działał. 

Kto jest i może zostać członkiem European Lotteries?

Członkami European Lotteries mogą zostać tylko podmioty, które oferują usługi hazardowe legalnie, zgodnie z jurysdykcjami krajów, w których działają i w których posiadają licencję, jeśli takowe są wymagane przez odpowiedni rząd krajowy.

Istnieją dwie kategorie członków w European Lotteries: zwyczajni i obserwujący. W przeciwieństwie do wielu komercyjnych operatorów gier hazardowych online, organizacje te oferują wyłącznie gry hazardowe i zakłady w jurysdykcjach, w których są licencjonowane przez odpowiedni rząd krajowy. Większa część ich rocznych dochodów jest przeznaczona na cele dobroczynne lub trafia do budżetu państwa.

Do European Lotteries należy obecnie 74 członków. Wśród nich są dwie polskie spółki Totalizator Sportowy i Totolotek.

Najnowszy raport European Lotteries

EL opublikowało swój najnowszy raport na temat sektora loterii w krajach europejskich. Dane dotyczą oczywiście roku 2019, ale są bardzo szczegółowe. Otóż 51 członków EL z Unii Europejskiej wniosło do społeczeństwa 18 miliardów euro (kwota ze zgłoszonych składek – przyp.red). Pieniądze te zostały skierowane w takie sektory jak m.in. sport oraz kultura. Z kolei jeśli chodzi o wszystkich członków (74), których zrzesza European Lotteries wkład ten wyniósł 20 miliardów euro (kwota ze zgłoszonych składek – przyp.red). Oznacza to, że łącznie członkowie EL zwrócili do społeczeństwa ponad 50% przychodów, a nie jest wliczony w to sponsoring.

Tym samym członkowie EL aż 52% z wygenerowanego GGR (Gross Gambling Revenue – suma wpłaconych przez uczestników gier środków pomniejszona o wypłaty wygranych – przyp.red) zwrócili do społeczeństwa w krajach, w których prowadzili działalność.

Średnia kwota, którą członkowie EL z Unii Europejskiej przekazali do społeczeństwa wyniosła 35 euro na mieszkańca.

Na powyższej tabeli znajdują się również dane odnośnie do wpływu członków EL na zatrudnienie w poszczególnych krajach, w których prowadza legalną działalność. Otóż w 2019 roku – 53 członków EL działających w UE zatrudniło bezpośrednio 42 000 pełnoetatowych pracowników, a wśród wszystkich członków EL zatrudniono 47 056 pracowników na pełny wymiar godzin. Z kolei łącznie w UE stworzono aż 337 720 pełnoetatowych miejsc pracy, a w całej Europie 412 560.

Misja European Lotteries

Warto zaznaczyć, że European Lotteries kieruje się w swojej działalności przede wszystkim korzyścią dla społeczeństwa, co widać na powyższej tabeli.

Członkowie organizacji nie tylko jednak dostarczają środki finansowe do społeczeństwa danych krajów, ale także chronią swoich graczy przed uzależnieniem od hazardu. Tym samym model loterii musi być prowadzony według trzech podstawowych zasad.

Odpowiedzialność – Członkowie EL muszą przestrzegać zasad odpowiedzialnej gry i dbać o interesy swoich klientów. Właśnie ten czynnik odróżnia organizacje zrzeszone w EL od tych, które prowadzą biznes hazardowych nielegalnie w danych krajach.

Społeczeństwo – Członkowie skupiają się na tym, by generować zyski, ale nie zapominają przy tym o społeczeństwie, do którego trafia większość pieniędzy zarobionych przez firmy zrzeszające się w EL.

Uczciwość – Członkowie EL działają według przepisów w kraju, w którym prowadzą działalność. Co więcej dbają o to, by interes był prowadzony uczciwie, a co za tym idzie zapobiegają przestępczości.

Olgierd Cieślik w komitecie wykonawczym European Lotteries

W 2019 roku decyzją przedstawicieli europejskich loterii narodowych członkiem Komitetu Wykonawczego European State Lotteries and Toto Association (European Lotteries) został Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Komitet Wykonawczy European Lotteries jest organem zarządzającym tą bardzo wpływową międzynarodową organizacją. Skład komitetu w kadencji 2019-2021, do którego powołani zostali przedstawiciele 11 loterii narodowych, został wybrany podczas odbywającego się w Antwerpii 10. Kongresu Loterii Europejskich.

Po ogłoszeniu decyzji Olgierd Cieślik podkreślił, że nominacja oraz wybór Polaka do ścisłego kierownictwa European Lotteries to nie tylko docenienie wielu lat aktywnej pracy Totalizatora Sportowego na rzecz rozwoju organizacji, ale również istotny sygnał, że głos z Polski jest ważny dla całej branży: – Firmy loteryjne są nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarek państw, ale również mecenasami ważnych i pożytecznych dziedzin życia, takich jak sport, edukacja czy kultura. Co roku członkowie European Lotteries przekazują do budżetów swoich krajów łącznie ponad 20 miliardów euro. Należy więc mocno podkreślać w jaki sposób funkcjonujemy i ile znaczymy dla społeczeństwa, zarówno lokalnie, jak i na poziomie europejskim – powiedział Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.