Bukmacherka 26 maja 2023

Rekomendacja zarządu STS Holding w sprawie dywidendy

autor: redakcja
Zarząd STS Holding rekomenduje wypłatę dywidendy za 2022 rok w wysokości ok. 86,2 mln zł, co daje cenę 0,55 zł za jedną akcję.

Rekomendacja w sprawie dywidendy za 2022 rok

Zarząd STS Holding – jednego z największych bukmacherów w Europie Centralnej oraz lidera rynku w Polsce – w dniu 24 maja br. przyjął uchwałę, w której rekomenduje WZA spółki wypłatę dywidendy za 2022 rok w wysokości ok. 86,2 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję jest to 0,55 zł. Rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. W dniu 31 października 2022 roku STS Holding wypłacił akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości ok. 42,3 mln zł. Obie płatności dają łączną kwotę 128,6 mln zł.

Ponadto Zarząd STS Holding podejmie decyzję o wypłacie akcjonariuszom STS zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok po zatwierdzeniu i publikacji skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z naszymi deklaracjami transferujemy do akcjonariuszy cały zysk netto, który mamy możliwość wypłacenia w formie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy. Grupa STS ma strukturę holdingową, co wymusza przesunięcia w czasie w dystrybuowaniu zysku generowanego przez naszą główną spółkę operacyjną, czyli STS S.A. Niemniej docelowo cały jej wynik trafia do naszych inwestorów – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

Grupa STS wygenerowała od stycznia do marca br. przychody w wysokości 153 mln zł, co oznacza wzrost o 7% rok do roku. Zysk netto Grupy wzrósł w I kwartale 2023 roku o 20% rok do roku, osiągając poziom 54 mln zł. Zysk netto głównej spółki operacyjnej Grupy – STS S.A. – wyniósł 70 mln zł, co oznacza wzrost o 18% rdr. Skorygowana EBITDA dla Grupy STS w pierwszym kwartale br. wyniosła 80 mln zł, czyli o 12% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Co więcej, skorygowana EBITDA dla Grupy STS w Q1’23, z wyłączeniem działalności na licencji brytyjskiej i estońskiej, wyniosła ponad 82 mln zł.

Wartość zawartych zakładów w I kwartale 2023 roku w STS S.A. (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) – głównej spółce operacyjnej w Grupie STS – wyniosła 1,193 mld zł i była wyższa o 16% rok do roku, gdy w I kwartale 2022 roku wyniosła 1,026 mld zł. Od stycznia do marca br. NGR dla STS (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) wzrósł o 12% rdr. z 156 mln zł do 175 mln zł. W trzech pierwszych miesiącach br. STS wypracował GGR na poziomie 305 mln zł (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii), przed rokiem było to 279 mln zł. Jest to wzrost o 9% rdr.

Dodaj komentarz