Kasyno 2 czerwca 2022

Kolejny spadek przychodów z gier hazardowych w Makau

Makau odnotowało w maju przychody z gier hazardowych brutto (GGR) w wysokości 3,34 mld MOP (414 mln USD). Oznacza to spadek o 68% w porównaniu z ubiegłym rokiem. 

Drugi najsłabszy wynik w 2022 roku

Majowe dane finansowe, które podało Biuro Inspekcji i Koordynacji Gier w Makau (DICJ), są o 25% wyższe, niż w kwietniu 2022 roku. Wówczas wyniosły 2,76 mld MOP. Warto jednak pamiętać, że kwietniowe statystki są jak dotąd najsłabsze w tym roku. Najlepsze liczby zanotowano w lutym, kiedy osiągnięto poziom 7,75 mld MOP. W styczniu i w marcu ta suma wyniosła odpowiednio 6,34 mld MOP i 3,67 mld MOP.

Spadek w ujęciu rok do roku

Spadek w ujęciu rok do roku jest niemal równy najniższemu od stycznia. W kwietniu wyniósł on dokładnie 68,1 %. Spadki o 55,8% oraz o 20,9% odnotowano także odpowiednio w marcu i styczniu. Jednym miesiącem, w którym zauważalny był wzrost, okazał się luty. Wtedy wartość przychodów z gier hazardowych w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 6,1%.

Najnowsze dane DICJ oznaczają, że wartość GGR w 2022 roku wyniosła 23,79 mld MOP. Jest to równoznaczne ze spadkiem o 44% w porównaniu z 2021 rokiem, w którym wartość GGR wynosiła 42,48 mld MOP.

Jednocześnie jest to także największy spadek pod względem skumulowanych przychodów w 2022 roku. Wcześniejsze spadki w kwietniu oraz marcu wyniosły odpowiednio 36,2% oraz 24,8%; z kolei w styczniu i lutym odpowiednio 20,9% i 8%.

tagi:Makau

Dodaj komentarz