Ogolna 2 kwietnia 2019

Sprostowanie przesłane przez Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich

autor: IP
W związku z artykułem "TYLKO U NAS: STS chce zabetonować polski rynek bukmacherski" do redakcji Interplay zostało przesłane przez Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich sprostowanie, które zgodnie z Art. 31a ust. 1 ustawy Prawo Prasowe publikujemy w oryginalnym brzmieniu. Zgodnie z ust. 6 redakcja Interplay podejmie polemikę z treścią tego sprostowania w najbliższych dniach.

W artykule pod tytułem „STS chce zabetonować polski rynek bukmacherski” (dalej jako Artykuł”), opublikowanym na portalu interplay.pl w dniu 25.03.2019 r. pod adresem:

https://interplay.pl/wiadomosci/tylko-u-nas-sts-chce-zabetonowac-polski-rynek-bukmacherski

Podano czytelnikom nieprawdziwe informacje wymagające sprostowania. 

  1. Nieprawdziwa jest informacja o użytej nazwie Stowarzyszenia „Bukmacherzy razem” – prawidłowa brzmi: „Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich”. Podano także nieprawdziwą ilość członków – w rzeczywistości jest ich 8 i oprócz bukmacherów, o których mowa w Artykule, do Stowarzyszenia należą także: forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. Z o.o., SUPERBET Zakłady Bukmacherskie Sp. Z o.o. oraz TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
  2. Nieprawdą jest, że na jednym ze spotkań Stowarzyszenia przedstawiciel STS- Mateusz Juroszek, zaprezentował projekt białej księgi definiujący dozwolone sposoby reklamy firm bukmacherskich w Polsce. Biała księga, jako zbiór dobrych praktyk, faktycznie jest tworzona, jednak inicjatorem tych działań nie był ani STS ani Mateusz Juroszek. Jej projekt został opracowany w ramach współpracy Stowarzyszenia z zewnętrznym doradcą, który jednocześnie zaproponował jej treść.
  3. Dokument ten jest w fazie przygotowania, a jego treść będzie wynikiem dyskusji wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy na równych zasadach mają możliwość zgłaszania do niego uwag. Uzgodnienie treści dokumentu w ramach Stowarzyszenia nie będzie również oznaczało zakończenia prac nad jego treścią, która zostanie poddana dalszej ocenie i konsultacjom z podmiotami niezwiązanymi ze Stowarzyszeniem.
  4. Nieprawdą jest, że celem stworzenia białej księgi jest jakiekolwiek ograniczenie dotychczasowej możliwości reklamowania przez bukmacherów, w tym wyłącznie do sponsoringu sportowego. Dokument ten nie zawiera żadnych postanowień, które stanowiłyby o zakazie reklamowania w branży bukmacherskiej, czy w jakikolwiek inny sposób ograniczały tę możliwość niezgodnie z ustawą o grach hazardowych. Ponadto, biała księga nie będzie powszechnie obowiązującym aktem prawa, wobec czego, wbrew naszym wcześniejszym twierdzeniom, nie może w żaden sposób naruszać ani zmieniać ustawy o grach hazardowych.
  5. Nieprawdą jest, że Mateusz Juroszek działający w imieniu STS, w ramach prac nad białą księgą prowadzi działania, które mają na celu zlikwidowanie afiliacji oraz ograniczenie konkurencyjności na rynku bukmacherskim, poprzez przejęcie nad nim kontroli przez STS i Fortunę. Ideą powstania białej księgi jest działanie na rzecz wszystkich członków Stowarzyszenia, celem ujednolicenia zasad stosowania reklamy, promocji i sponsoringu zgodnie z prawem. Biała księga nie narusza przy tym interesów innych podmiotów działających legalnie na rynku bukmacherskim.