Ogolna 15 marca 2023

Super Group notuje nieznaczny spadek przychodów w 2022 roku

autor: Mateusz Mazur
Super Group, macierzysta spółka Betway, osiągnęła w 2022 r. przychody w wysokości 1,29 mld EUR (1,13 mld GBP/1,38 mld USD). Grupa odnotowała spadki w kilku sektorach swojej działalności.

Spadek przychodów Super Group

Ogólne przychody Super Group spadły o 2,1% rok do roku. Spadki odnotowały także kasyna, których przychody zmalały o 5,4% rok do roku i wyniosły 816 mln euro. Przychody z zakładów sportowych wyniosły natomiast 439 mln euro, co oznacza wzrost o 12,2% w porównaniu z 2021 rokiem. Pozostałe przychody osiągnęły poziom 41 mln euro – jest to spadek o 42,2% rok do roku.

Wydatki bezpośrednie kosztowały Super Group 473 mln euro. Jest to nieco więcej niż 455 mln euro w 2021 r. Nieznacznie spadły natomiast koszty marketingu, które wyniosły 344 mln euro (351 mln euro w 2021 r). Koszty ogólne i administracyjne wzrosły i osiągnęły poziom 270 mln euro.

Zysk brutto za 2022 rok wyniósł 233,7 mln euro, co oznacza wzrost o 3,4%. Po przychodach finansowych w wysokości 2,2 mln euro, wydatkach finansowych w wysokości 920 000 euro oraz kosztach amortyzacji w wysokości 65,7 mln euro, zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją (EBITDA) osiągnął poziom 298,1 mln euro, co oznacza spadek o 5,2%.

Zakończony 31 grudnia 2022 roku kwartał przyniósł grupie przychody w wysokości 329 mln euro, co oznacza spadek o 3,5% w stosunku do czwartego kwartału 2021 r.

Większość przychodów (209 mln euro), pochodziło z działalności kasyna online. Zakłady sportowe wygenerowały 113 mln euro przychodów, podczas gdy 7 mln euro to efekt pozostałych przychodów.

W czwartym kwartale 2022 r. wydatki bezpośrednie wyniosły 120 mln euro, co oznacza wzrost o 2 mln euro w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 r. Koszty marketingu również pozostały względnie stabilne i wzrosły o 1 mln euro do 95 mln. Koszty ogólne i administracyjne osiągnęły natomiast poziom 72 mln euro, co oznacza znaczny wzrost o 24,1%.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł w czwartym kwartale 38,2 mln euro, co oznacza spadek o 38,8% rok do roku. Przychody finansowe w wysokości 1 mln euro, koszty finansowe w wysokości 86 000 euro oraz koszty amortyzacji w wysokości 18,8 mln euro przyniosły EBITDA w wysokości 56,1 mln euro, co oznacza spadek o 32,5%.

Koncentracja na amerykańskich rynkach

W ciągu minionych miesięcy grupa dokonała szeregu strategicznych posunięć. W styczniu 2022 r. sfinalizowana została fuzja z SEAC o wartości 4,75 mld dolarów. W czerwcu natomiast cztery z marek należących do Super Group – w tym główna marka gier Spin – otrzymały zgodę na wprowadzenie na rynek w Ontario.

Na początku stycznia tego roku Super Group otrzymała zgodę na rozpoczęcie działalności w USA po przejęciu lokalnych operacji Betway. Neal Menashe, dyrektor generalny Super Group, powiedział, że firma jest zdeterminowana, by rozszerzać swój globalny zasięg – szczególnie w USA.

– Super Group jest wiodącą globalną firmą, która stara się stale optymalizować i rozwijać swój globalny zasięg, także w Stanach Zjednoczonych – powiedział Menashe. – Niezmiennie inwestujemy w naszą markę, ulepszamy platformę technologiczną i korzystamy ze środków pozyskanych dzięki operacjom. Jesteśmy dobrze przygotowani do zastosowania naszej strategii na rynkach amerykańskich i wykorzystania narzędzi, które postrzegamy jako wieloletnią okazję inwestycyjną – dodał.

Alinda van Wyk, dyrektor finansowy Super Group, przyznała, że ​​przyszłe inwestycje będą koncentrować się na obszarach technologii i marketingu: – Super Group pozostaje silna finansowo i nasza działalność niezmiennie przynosi zyski. Jednocześnie planujemy skupić się na inwestycjach w technologię i marketing, aby wspierać przyszły wzrost — stwierdziła van Wyk.

Dodaj komentarz