Ogolna 13 stycznia 2023

Super Group ogłasza program wykupu akcji

Super Group, firma macierzysta m.in. Betway, ogłosiła zatwierdzenie programu wykupu akcji o wartości 25 miliona dolarów. 

Wykup akcji

Program wykupu akcji ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku, chociaż zarząd Super Group zastrzegł sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia ram czasowych według własnego uznania. Operator podkreślił również, że ogłoszenie wykupu nie wiąże go w żaden sposób prawnie.

Super Group nie jest zobowiązane do odkupu jakichkolwiek akcji, a ewentualne odkupy będą dokonywane okresowo na wolnym rynku po cenach obowiązujących lub w tzw. transakcjach negocjowanych poza rynkiem.

Zwiększenie długoterminowej wartości

W takich słowach decyzję komentuje CFO Super Group, Alinda van Wyk: – Nasz bilans wolny od zadłużenia jest stabilny. Rozważamy wykorzystanie gotówki w celu zwiększenia długoterminowej wartości dla akcjonariuszy. Uważamy, że skromny program wykupu akcji jest efektywnym wykorzystaniem gotówki w zależności od warunków rynkowych.

Plan wykupu akcji ma miejsce po dość napiętym trzecim kwartale, w którym spadki przychodów z kasyn online i licencjonowanych marek negatywnie wpłynęły na bilanse Super Group. Przychody za trzymiesięczny okres kończący się 30 września wyniosły wtedy 307,8 mln euro, co oznacza spadek 0 1,5% rok do roku. Ponadto zysk spadł o 30,8%.

Na początku roku Super Group ogłosiła przejęcie Digital Gaming Corporation, zwiększając tym samym swój zasięg na amerykańskim rynku.

Dodaj komentarz