Loterie 8 maja 2024

Totalizator Sportowy kolejnym uczestnikiem programu Krajowej Administracji Skarbowej

autor: Adrian Janiuk
Totalizator Sportowy poinformował, że 7 maja podpisał umowę z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Marcinem Łobodą w ramach Programu współdziałania. Oficjalne podpisanie umowy na Program współdziałania odbyło się w gmachu Ministerstwa Finansów.

W ramach podpisanego Programu Współpracy, Totalizator Sportowy będzie miał szybszy dostęp do Krajowej Administracji Skarbowej poprzez wyznaczonego opiekuna w KAS, a obsługa ze strony Krajowej Administracji Skarbowej będzie zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb firmy.

Dodatkowym atutem przystąpienia do programu jest jego prestiżowy i elitarny charakter – Totalizator Sportowy jest 12 podmiotem, który bierze udział w jego realizacji.

Totalizatora Sportowego reprezentowali:

– Rafał Krzemień – Prezes Zarządu Totalizator Sportowy
– Szymon Gawryszczak – Członek Zarządu Spółki
– Andrzej Krysiński – Dyrektor Departamentu Rachunkowości Finansowej i Podatków
– Monika Andruszuk – Z-ca Dyrektora Departamentu Rachunkowości Finansowej i Podatków
– Joanna Banach – Kierownik Zespołu Podatków

Program Współdziałania pozwala przenieść współpracę KAS z przedsiębiorcami na wyższy poziom. Filarami tej współpracy są wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność. Dziś kolejna firma postawiła na te filary i przystąpiła do Programu – podkreśla wiceminister finansów Szef KAS Marcin Łoboda.

Program Współdziałania

Program Współdziałania stanowi formę ścisłej i stałej współpracy pomiędzy podatnikiem oraz Szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności. Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Współpraca w ramach Programu ma zapewnić prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników.

Program skierowany jest do podmiotów gospodarczych osiągających przychody powyżej 50 mln euro.

W ramach Programu, KAS dopasowuje obsługę do danego podatnika. Dostosowuje też poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

W programie podatnik zasadniczo sam przeprowadza kontrolę swoich rozliczeń, a administracja skarbowa nadzoruje mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Taki model współpracy został wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Belgii, Austrii, Finlandii, Singapurze, Australii.

Więcej informacji o Programie Współdziałania na Portalu Podatkowym: Program Współdziałania

fot. gov.pl

Dodaj komentarz