Ogolna 9 czerwca 2021

Ukraiński projekt ustawy podatku od gier przechodzi do drugiego czytania

Ukraińska legislatura, Verkhovna Rada, przeszła do drugiego czytania projektu ustawy podatku od gier hazardowych w tym kraju. 

Propozycja ustawy

Propozycja – projektu ustawy 2713-D – została po raz pierwszy przedłożona przez komisję legislacyjną w lutym tego roku. Wówczas stawki podatkowe ustalono na poziomie 10% dochodów brutto dla wszystkich branż.

Według ustawy wygrane są opodatkowane ośmiokrotnością rocznej płacy minimalnej w kraju lub 48 000 UAH (1429 EUR). Ponadto wniosek znosi również trzykrotny wzrost opłat licencyjnych, które obowiązywałyby do czasu ustanowienia przez kraj centralnego systemu monitorowania gier hazardowych.

Wcześniej plany dotyczące podatku od hazardu w nowo uregulowanym krajobrazie Ukrainy wymagały stawki od 10% do 30% przychodów brutto w zależności od branży.

Głosowanie

Rada najpierw głosowała nad wprowadzeniem ustawy w życie, bez potrzeby drugiego czytania. Chociaż o wiele więcej deputowanych głosowało za ustawą niż przeciw, z przewagą 217-59, 55 członków wstrzymało się lub nie głosowało. W rezultacie ustawa nie uzyskała 226 głosów wymaganych do uchwalenia ustawy bez drugiego czytania.

Po tym, jak głosowanie to się nie powiodło, posłowie głosowali, czy zamiast tego przekazać projekt ustawy do drugiego czytania. W tym przypadku za projektem głosowało 229 posłów, a 58 przeciw, co pozwoliło na jego uchwalenie. Początkowo czytanie to miało odbyć się w połowie maja, ale zmieniono jego termin na czerwiec.

W zeszłym miesiącu, tuż przed pierwotnie planowanym głosowaniem, ustawa podatkowa została skrytykowana przez Komitet Naukowy i Zarządzający Rady Najwyższej, który stwierdził, że podatki powinny być wyższe, aby chronić budżety państwowe i lokalne. Argumentował, że ponieważ hazard może mieć negatywny wpływ społeczny, podatki powinny być zaprojektowane tak, aby ograniczyć konsumpcję poprzez wyższe cła.

Dodaj komentarz