Loterie 27 stycznia 2020

Ustawa o zakazie prywatnych loterii w Bułgarii

Bułgarski prawodawca Valeri Simenov, członek Partii Narodowej, zaproponował projekt ustawy, który zakazywałby prywatnych loterii w kraju, a także ograniczyłby działalność loterii do monopolu państwowego.

Symeonow zaproponował nowelizację krajowej ustawy hazardowej z 2012 r., która pozwoliłaby  bułgarskiemu totalizatorowi sportowemu (BST) na organizowanie loterii w Bułgarii. Bingo i gry keno będą mogły być organizowane prywatnie.

Licencje na wszystkie prywatne gry loteryjne wygasną trzy miesiące po uchwaleniu nowego dokumentu. W tym momencie prywatni operatorzy będą musieli wycofać się z rynku.

Oprócz Simoeonova projekt zaakceptowany jest przez Hristiana Miteva, Petara Pietrowa, Rosen Iwanowa, Borysa Jachewa, Slavcho Atanasova i Yordana Apostolova -wszyscy są członkami nacjonalistycznego sojuszu wyborczego Zjednoczeni Patrioci.

Projekt ustawy zostanie przeanalizowany przez Komisję Budżetową, zanim zostanie poddany pod głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym Bułgarii. Komisja ds. Dzieci, Młodzieży i Sportu oraz Komisja Edukacji i Nauki również będą uczestniczyć w kontroli projektu ustawy.

W kwietniu 2019 r. Aleksander Georgiew został mianowany nowym przewodniczącym Bułgarskiej Państwowej Komisji ds. Hazardu, wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora bułgarskiej krajowej agencji podatkowej od maja 2017 r. Nie wiadomo jeszcze jakie zmiany zajdą pod jego rządami.