Ogolna 10 grudnia 2020

Wielka Brytania. Przegląd ustawy o grach hazardowych

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił warunki długo oczekiwanego przeglądu ustawy o grach hazardowych z 2005 roku. Tym samym Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) zadał pytania dotyczące wpływu limitów stawek i depozytów na graczy.

Cele przeglądu ustawy

W sumie przegląd ustawy zawiera 45 różnych pytań zbudowanych wokół trzech głównych celów. Po pierwsze, zbada, czy potrzebne są zmiany w przepisach dotyczących hazardu, zwłaszcza tam, gdzie technologia wyszła poza zakres ustawy z 2005 roku. Ma również na celu znalezienie równowagi między wolnością konsumentów, a zapobieganiem szkodom. Wreszcie będzie działać także na rzecz zapewnienia klientom ochrony niezależnie od tego, czy grają online, czy za pośrednictwem kanałów sprzedaży detalicznej.

Ogłoszenie przeglądu spotkało się oczywiście z szerokim poparciem w brytyjskim sektorze gier hazardowych. Rada ds. Zakładów i Gier stwierdziła, że ​​jest zadowolona z przeglądu, ale wezwała do podejścia „opartego na dowodach”, które uwzględniają wpływ gospodarczy. W międzyczasie Wszechpartyjna Parlamentarna Grupa ds. Szkód związanych z Hazardem na rzecz Reformy Hazardu wezwała do wdrożenia zaleceń zawartych w raportach opublikowanych tego lata.

Komisja ds. Hazardu – która zostanie zbadana w ramach przeglądu – stwierdziła, że ​​jest zadowolona ze współpracy z rządem.

Hazard online

W przypadku hazardu online wezwanie do przedstawienia dowodów zawiera 10 pytań. Obejmują one pytanie o istniejące zabezpieczenia dla klientów internetowych oraz pytanie o to, jak bieżące przychody online są rozdzielane między klientów grających na wyższych i niższych stawkach.

Zaproszenie do zgłaszania uwag będzie dotyczyło nałożenia różnych kontroli na sektor online, takich jak stawki, limity nagród w grach online, a także surowsze wymagania dotyczące testowania. W międzyczasie na rachunkach mogą obowiązywać limity depozytów, strat lub wydatków, a kolejne pytanie dotyczy tego, czy limity te powinny obowiązywać powszechnie, czy też powinny być stosowane na podstawie przystępności.

Ponadto DCMS pyta, czy dowody zebrane przez operatorów można lepiej wykorzystać w celu zapewnienia bezpieczniejszego środowiska hazardowego i czy można poprawić obecne zabezpieczenia, takie jak limity ustalone przez graczy. Przeanalizowane zostaną również nowe i powstające technologie, a także metody dostawy i płatności, takie jak m.in. kryptowaluty.

Marketing

Wśród obszarów marketingu, które zostaną przeanalizowane, umieszczono promocje. W analizie zapytano, czy licencjonowani operatorzy będą mogli składać stałym i okazjonalnym klientom oferty promocyjne w postaci bonusów, czy darmowych spinów na gry kasynowe. Sugeruje to, że całkowity zakaz bonusów nie jest wykluczony, ale być może będą one dostępne jedynie dla graczy ze statusem VIP.

Analiza zawiera również pytania o pozytywny i negatywny wpływ sponsorowania sportu oraz ogólnie o szkodliwości i korzyści z reklam hazardu. Ponadto padają pytania o skuteczność stosowania zapisków o bezpiecznym hazardzie w materiałach promocyjnych.

Regulator

Komisja ds. hazardu oraz jej role i uprawnienia zostaną poddane szczegółowej analizie podczas przeglądu ustawy hazardowej. Wezwanie do przedstawienia dowodów zawiera pytanie, czy regulator ma wystarczające uprawnienia do prowadzenia dochodzeń, egzekwowania i nakładania sankcji, aby wprowadzić zmiany i poprawić standardy w branży. Analizie poddany zostanie również fakt, czy obecne uprawnienia regulatora mogą być lepiej wykorzystywane do poprawy rynku hazardowego.

DCMS pyta także, czy istnieją przeszkody w badaniach wysokiej jakości w celu uzyskania informacji na temat regulacji lub tworzenia polityki, a jeśli tak, to w jaki sposób można je pokonać.

Wezwanie do przedstawienia dowodów obejmie również nielicencjonowany czarny rynek, pytając, czy jest on duży, czy też istnieje ryzyko pojawienia się jego wzrostu. DCMS chce także dowiedzieć się, czy klienci mogą bez problemu założyć konto u nielicencjonowanych operatorów.

Ograniczenia wiekowe i hazard nieletnich

Wezwanie do przedstawienia dowodów zawiera 10 pytań dotyczących hazardu osób niepełnoletnich i ograniczeń wiekowych. Oprócz pytania o skuteczność obecnych środków, DCMS pyta, czy istnieje „najlepsza praktyka” w zakresie regulacji ograniczeń wiekowych.

Wiele pytań dotyczy następnie ograniczeń wiekowych dla automatów do gier kategorii D – takich jak automaty owocowe powszechnie spotykane w pubach – i loterii społecznych. Maszyny kategorii D nie mają bowiem ustawowo określonego limitu wieku dla graczy. Brytyjskie Stowarzyszenie Automatów Rozrywkowych, Bacta ogłosiło jednak w zeszłym miesiącu, że zakazuje korzystania z nich graczom poniżej 18 roku życia, podczas gdy gracze muszą mieć 16 lat, aby grać w loterii społecznej. DCMS ogłosił wraz z przeglądem ustawy o grach hazardowych, że limit wieku dla loterii krajowej zostanie podniesiony z 16 do 18 lat.

Wezwanie do przedstawienia dowodów zawiera pytanie, czy osoby poniżej 18 roku życia grające w te gry mogą mieć problemy z hazardem. W ramach przeglądu przeanalizowane zostanie również, czy należy wprowadzić dalsze zabezpieczenia dla osób w wieku 18-25 lat. Rada ds. Zakładów i Gier ogłosiła na początku tego roku, że jej członkowie pozwolą tylko graczom w wieku 25 lat lub starszym uczestniczyć w programach VIP.

Hazard w punktach naziemnych

Przegląd zawiera także pytanie, czy zmiany w sektorze lądowym mogą wspierać cele rządu. Wśród zmian, o których w szczególności prosi się o dowody, wskazany jest wzrost liczby automatów do gier.

Ponadto w przeglądzie zapytano, czy nowe kasyna stworzone na mocy ustawy o grach hazardowych z 2005 r. mogą „wspierać regenerację gospodarczą, turystykę i wzrost, jednocześnie zmniejszając ryzyko szkód”. Należą do nich kasyna regionalne, które mogą oferować gry kasynowe, bingo, zakłady i maszyny z kategorii A i B1.

DCMS pyta również, czy władze lokalne mają wystarczające uprawnienia w zakresie przyznawania licencji dla lokali naziemnych, które prowadzą usługi hazardowe.