Wyścigi konne 18 maja 2020

Wyścigi konne w Irlandii powrócą w czerwcu

Wyścigi konne w Irlandii zostały zawieszone w połowie marca z powodu pandemii koronawirusa. Wznowione zostaną 8 czerwca, co potwierdził irlandzki rząd w specjalnym komunikacie. 

Wyścigi konne bez kibiców

Niemal miesiąc później niż w Polsce, rozpocznie się sezon w Irlandii. Podobnie jednak jak u nas, gdy wyścigi zostaną już wznowione, nie pojawiają się na nich kibice. Co ciekawe początkowo w Irlandii liczono, że wyścigi zostaną wznowione już w kwietniu, ale wówczas nie poradzono sobie jeszcze z pandemią koronawirusa. Data startu zaplanowana jest obecnie na 8 czerwca.

Jesteśmy wdzięczni rządowi, że jesteśmy jednym z sektorów, który może wznowić swoją działalność. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, by wyścigi były dla wszystkich bezpieczne  – powiedział Brian Kavanagh, dyrektor generalny Horse Racing Ireland.

Specjalne środki bezpieczeństwa

Jak już wcześniej wspomnieliśmy wyścigi konne będą odbywać się za zamkniętymi drzwiami, a co więcej wdrożone zostaną specjalne środki bezpieczeństwa.

Z własnego doświadczenia wiemy, jak organizować wyścigi konne bez kibiców, zapewniając przy tym bezpieczeństwo uczestnikom i obsłudze. Już w marcu zanim rozgrywki zostały zawieszone, przeprowadziliśmy dziesięć imprez, stosując przy tym odpowiednie środki bezpieczeństwa. Co więcej obserwujemy, jak to się robi w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Australia, Hongkong, Japonia oraz USA – powiedział Brian Kavanagh.

Horse Racing Ireland zadba o to, by wszyscy pracownicy obsługujący wyścigi byli poddawani badaniom przed wejściem na obiekt. Co więcej wszystkie osoby przebywające na stadionie będą musiały mieć zasłoniętą twarz. Osoby w wieku powyżej 70 lat nie będą mogły brać udziału w wyścigach. Bardzo duża waga będzie też przykładana do dystansu społecznego, którą będzie sprawdzał oddelegowany pracownik. Wszystkie pomieszczenia będą dezynfekowane dzień przed wyścigiem i regularnie w trakcie jego trwania. Horse Racing Ireland zapewnił także, że odbędzie się seria seminariów edukacyjnych, które pomogą pracownikom zrozumieć nowe zasady pracy.

Powrót Horse Racing Ireland ważnym znakiem dla branży

Brian Kavanagh, dyrektor generalny Horse Racing Ireland uważa, że powrót wyścigów jest bardzo ważny dla całej branży: – Decyzja o wznowieniu wyścigów za zamkniętymi drzwiami jest bardzo ważna dla całej branży. Najbliższe miesiące będą kluczowe zwłaszcza hodowców. Co prawda nie będą to wyścigi, które można sobie wymarzyć, ponieważ odebraną się za zamkniętymi drzwiami, ale i tak trzeba się cieszyć z tego, że konie będą mogły się sprawdzić na torze. 

Horse Racing Ireland ogłosi szczegóły dotyczące dat i godzin wyścigów w najbliższych dniach. Tym samym Irlandia jest kolejnym krajem, który wznowi wyścigi. W najbliższym czasie zrobią to również Wielka Brytania (planowany powrót 1 czerwca), a także Nowe Zelandia (powrót w maju). Wyścigi wznowiono już z kolei w takich krajach jak Niemcy, Polska, czy Francja.