Ogolna 26 lutego 2021

Wzrost przychodów i zysków Better Collective

Affiliate Better Collective oświadczył, że fuzje i przejęcia w roku obrotowym 2020 pomogły zwiększyć zarówno przychody, jak i zyski. 

Przychody

Całkowite przychody za 12 miesięcy do 31 grudnia 2020 r. wyniosły 91,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 35,3% w porównaniu z 67,4 mln EUR w roku poprzednim.

Udział w przychodach był zdecydowanie głównym źródłem dochodów jednostki stowarzyszonej w 2020 roku, ponieważ przychody z tej działalności wzrosły o 20,3% rok do roku do 53,7 mln euro. Z kolei przychody z tytułu kosztu nabycia wzrosły ponad dwukrotnie z 10,9 mln EUR do 22,3 mln EUR, podczas gdy przychody z subskrypcji wzrosły o 43,6% do 5,6 mln EUR. Poza tym przychody innych podmiotów stowarzyszonych wzrosły o 41,2% do 9,6 mln EUR.

Modele biznesowe

Od czwartego kwartału 2020 r., po przejęciu Grupy Atemi w październiku, Better Collective prowadzi obecnie dwa różne modele biznesowe w zakresie pozyskiwania klientów, przy czym każdy segment ma inny profil zysków.

Segment wydawniczy obejmuje ruch organiczny w istniejącej działalności, ale nie obejmuje płatności za kliknięcie (PPC). Poza tym istnieje segment płatnych mediów, który składa się na działalność Atemi Group.

Po ustaleniu podziału przychodów na te dwa segmenty, przychody z publikacji za cały rok wyniosły 74,2 mln euro, co stanowi wzrost o 9,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy przychody z płatnych mediów wzrosły o 529,6% do 17,0 mln euro dzięki przejęciu Atemi.

Przejęcia

Oprócz Atemi, Better Collective przejął również portal e-sportowy HLTV.org w lutym 2020 roku, w ramach umowy o wartości 34,5 mln euro.

Fuzje i przejęcia nadal kształtują naszą działalność i wyniki, dążąc do zdobycia pozycji czołowego gracza zakładów sportowych na świecie. Grupa Atemi jest jedną z największych na świecie firm specjalizujących się w generowaniu leadów do gier za pośrednictwem płatnych mediów (PPC) i reklam w mediach społecznościowych. Tym samym integracja Atemi przyniosła firmie Better Collective absolutną pozycję lidera, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów premium dla operatorów internetowych – powiedział dyrektor generalny Better Collective Jesper Sogaard.

Koszty

Biorąc pod uwagę wydatki, koszty całoroczne, z wyłączeniem pozycji specjalnych i amortyzacji, wzrosły o 36,3% do 54,8 mln euro w wyniku dodania do działalności Atemi Group i HLTV.org. Jednak wpływ wzrostu przychodów był taki, że zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji (EBITDA) i pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 30,3% do 36,6 mln €.

Zysk operacyjny również wzrósł o 43,9% do 30,5 mln €, podczas gdy po uwzględnieniu zarówno przychodów, jak i kosztów finansowych zysk przed opodatkowaniem wyniósł 28,7 mln €, co oznacza wzrost o 51,1% rok do roku. Podsumowując firma Better Collective zapłaciła 6,8 mln euro podatku w 2020 roku, co daje jej zysk w wysokości 21,9 mln euro za rok. Wszystko to przekłada się na wzrost zysków o 57,6 proc – porównując rok do roku.